Spetsa öronen: Förändring kan leda till kris.

Ofta när jag föreläser och frågar åhörarna hur de definierar ordet ”kris.” Då händer det nästan alltid att någon säger ”förändring!” Detta kan vara en av definitionerna av ordet kris.

Förändring skapar många gånger kris hos oss människor. När vi hamnar i kris då kommer alla sorters olika krisbeteenden till ytan.

När en chef eller arbetsgivare inför förändringar. Då borde denne veta att dessa förändringar kan skapa kris hos de individer som blir påverkade. Det är lika säkert som att 1+1=2

Ändå är det så otroligt vanligt att chefer och ledare fattar beslut som innebär förändringar och inte tänker på vilka konsekvenser detta får. Vilka kriser skapar dessa förändringar? Vilken beredskap behövs för att hjälpa människor att bearbeta förändringen och påföljderna?

Jag har varit med om när avdelningar på sjukhus har slagits ihop. Alla i ledningen var ense om att detta var bäst för sjukhusets ekonomi och planering på sikt. Ett bra beslut tyckte ledningen. Sen när det skulle utfärdas, då blev det ett dyrbart kalas på grund av de sjukskrivningar och krisreaktioner som blev ett faktum bland personalen som var direkt påverkade. Som konsult var jag naturligtvis tacksam för att jag fick komma in och städa upp i röran som ledningen hade skapat. Men tänk vad mycket pengar, personligt lidande och konflikter man hade sparat om man hade haft med krishanteringen som en del av planeringen av sammanslagningarna/förändringarna.

Att införa en förändring utan att aktivt räkna med människors reaktioner är ett tecken på inkompetens. Krismedvetenhet och kris beredskap är nödvändiga kompetenser för alla ledare.

Om du är ledare så spetsa öronen! Här finns både pengar, prestige och förtroendekapital att spara om du känner dig trygg i din kriskompetens.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första