Organizational Behavioral Management (OBM) – Steg 2

Utbildning och implementering av OBM anpassad till er arbetsplats.

Läs mer utförlig beskrivning av OBM här.

Att utbilda och implementera OBM på en arbetsplats handlar om ett paradigmskifte som behöver vara väl förankrat i organisationen.

Ett bra första steg i denna riktning är att först beställa OBM Steg 1 till er arbetsplats: OBM Steg 1

När din arbetsplats fattat beslut om att implementera OBM i organisationen är det dags för Steg 2.

Tillsammans sätter vi oss ned och tittar på er situation och ert sammanhang. Varje företag är unikt och därför krävs en anpassad plan och strategi för att skräddarsy ramarna och innehållet av utbildningsinsatsen till organisationens förutsättningar och önskemål. Resultatet blir en högkvalitativ utbildning och implementering för er organisation.

Steg 2 handlar om att tillföra kunskap. Ni får de teoretiska kunskaper som behövs i form av föreläsningar och workshops. Vissa delar går att leverera digitalt, men den mest effektiva inlärningen sker live. Nedan finns ett urval som vi tillsammans botaniserar bland. En del är baskunskap och annat elektivt.

Utbildning som inte implementeras är bortkastad. Därför lägger vi till en implementeringsstrategi i form av handledning och mentoring. Detta sker digitalt i grupp såväl som individuellt.

En del större arbetsplatser har valt att anamma OBM som ledarskapsstil för 1–2 avdelningar som ett pilotprojekt. Detta för att utröna om de mätbara resultaten gör att företaget vill investera vidare för andra delar av organisationen.

Kunskapsurval:

Organisationen och dess ledarskap

 • Ledarskap i kontinuerlig utveckling.
 • Vem ska leda, vill jag leda? – Inventering av ledarens arbetsuppgifter och ansvar.
 • Att som medarbetare avancera i organisationen utan personalansvar.
 • OBM och organisationsstruktur.
 • Vikten av det relationella ledarskapet kopplat till organisationens vision, uppdrag, processer, budget, resultat samt målsättningar.
 • Vad är realistiskt baserat på vår organisations förutsättningar.

 

Du som ledare

 • Reflektion och att skapa tid för engagemang och relationellt ledarskap.
 • En god ledare har självkännedom.
 • Engagemang – När, var och hur? Planerad spontanitet.
 • Den nyfikne ledaren och medarbetares integritet.
 • Att leda i mångfald.

 

Relation till medarbetare och beteenden

 • Förebyggande insatser – att göra mer av det som fungerar. (Antacedent interventions)
 • Konsekvensinsatser – att modifiera det som inte fungerar. Consequence interventions) OBM:s tekniker har sitt ursprung i bl.a. evidensbaserade arbetssätt såsom Kognitiv Beteende Terapi samt Motiverande Kommunikation (MI)
 • Performance management, prestations- och resultatbaserat ledarskap i relation till OBM.
 • Identifiering och modifiering av infekterade beteenden.

 

Plattformar till en välmående och utvecklande arbetsmiljö

 • Tydlighet, gränssättande och förhandlingskompetens (negotiation mastery)
 • Konfliktförebyggande strategier.
 • Individuella lösningar och rättvisa mellan medarbetare.
 • Medarbetarens personliga målsättningar i harmoni med organisationens kollektiva riktning och mål.
 • Att locka fram lösningar och svar, inte leverera.
 • Missunnsamhet och konflikter, något sällsynt i en OBM inspirerad organisation.
 • Ledarskap och psykisk ohälsa.

 

Hållbarhet

 • Att stärka organisationens identitet, värdegrund, vision, produktivitet och vi-känsla.
 • Strategier för att kontinuerligt föra processer och medarbetare framåt och inte köra fast.
 • OBM: Mätbarhet och utvärderingsprocesser.
 •  

Agneta Kvarnskog
Chef Kommunikation och marknad, AO Sällskapsdjur
Agria Djurförsäkring
Stockholm

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefs- och ledargrupper som har genomgått OBM Steg 1.

 

Längd och omfattning:

Något vi kommer överens om baserat på er verksamhets storlek och förutsättningar.

 

Prislapp:

Baserad på den överenskomna längden och omfattningen av utbildningen.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.