Ledarskap är en kompetens i sig.

Så gott som dagligen får jag meddelanden från människor som beskriver hur de blivit antingen positivt berörda eller motsatsen; skadade av hur de blivit bemötta av ledare. Att leda är ett stort ansvar.

Jag tänker på alla goda ledare och den fantastiska effekt de har på människor. Detta kommer dock inte av sig själv. För att kunna vara en god ledare krävs kompetens. Precis som i vilken annan profession som helst.

Ett gott exempel är hur Sverige införde en rektorsutbildning. En ledarskapsutbildning för den som ska leda pedagoger och annan personal i skolans värld. Så otroligt viktigt att tillföra ledarskapskompetents och inte enbart förutsätta att en pedagog med mångårig tjänst blir ledare efter ett antal år utan teoretisk grund att stå på.

Jag växte upp med föräldrar som ägde företag. De köpte företag och på så sätt blev de ledare. De hade ingen erfarenhet att leda. Att starta eller köpa företag kommer med ett ansvar: Att se till att tillförskaffa sig kompetens så att medarbetarna får en sund och stärkande arbetsmiljö och blir behandlade med respekt.

Ledarskap är vare sig något vi bör få efter lång och trogen tjänst, lika lite som det är en handelsvara. Att vara ledare är ett tungt ansvar som kräver såväl personlig lämplighet och formell kompetens.

Alla medarbetare har rättigheten till kvalificerat ledarskap.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första