”Jag gör så gott jag kan.”

Detta är ett uttryck som jag har en hatkärlek till.

Om jag går till en läkare så vill jag inte höra: ”Jag gör så gott jag kan!” Jag förutsätter att vederbörande gör så gott denne kan, men också att läkaren kan sitt yrke. Jag tror vi alla kräver att de läkare som vi förtror med vår fysiska och psykiska hälsa är otroligt kompetenta. De har gått kursen så att säga, en mångårig utbildning med såväl teori som praktik. En outbildad kvacksalvare kan göra enormt stor skada. Eller hur?

Om jag ger en person förmånen att vara min ledare förutsätter jag samma sak. Jag vill inte ha en ledare som gör så gott som denne kan. Jag kräver av dem som ska leda mig att de har såväl teoretisk kompetens inom ledarskap samt att de har praktisk och dokumenterad erfarenhet med goda referenser.

Varför drar jag denne parallell? Anledningen till detta är för jag vet vilken otrolig skada dåligt ledarskap kan orsaka. I mitt eget yrkesverksamma liv har jag tyvärr haft en del ytterst undermåliga ledare som inte haft en susning om hur man leder. När jag frågat dem om deras akademiska plattform inom ledarskap har de blivit hotade och jag har blivit tillplattad.

Som ledare räcker det inte att göra så gott vi kan. Vi måste också börja prata om vad som är en accepterad kunskapsnivå. Tillbaka till min parallell. En läkare måste ha en läkarexamen och en legitimation. Vad behöver en ledare ha med sig INNAN de börjar leda?

Det är ytterst oansvarigt att börja praktisera ett yrke utan att först utbilda sig. Att använda medarbetare som övningsfält, är det OK? Vi som leder har ett stort förtroende och ansvar. Vår människosyn måste innebära att de som ger oss detta förtroendet har rättighet till kompetens.

Jag är medveten om att detta är tuffa ord, men om vi ställer oss frågan och svarar ärligt. Hur många berättelser (egna eller andras) har vi hört om hur medarbetare farit illa just pga. att vi lagt ribban för lågt.

Kunskapen finns – vårt ansvar som ledare är att se till att vi har tillräckligt av den under bältet innan vi börjar utöva ledarskap.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Familj.

”FAMILJ” är ett laddat ord. Det kan vara något av det vackraste som finns. Människor som älskar varandra, stöttar varandra och vill varandra väl –