Kunskap och kompetens skapar lugn.

Jag älskar förändring. Dessa fantastiska processer som gör att vi blir tvingade att utvärdera och se över hur vi fungerar och inte fungerar. Förändring leder till utveckling och tillväxt. Men om kompetensen och kunskap kring förändring saknas kan det få helt motsatt verkan.

Oavsett om förändringarna är planerade eller om det är något vi drabbas av så påverkas vi.

Förändring skapar turbulens och reaktioner. Det är gödslet i förändringsprocesser. Gödsel är inget vi dras till, lika lite som vi dras till förändringsreaktioner. Men det är en viktig del av helheten. Att tillåta människor att reagera.

Hur vanligt är det inte att vi låter detta gödsel kontrollera oss, istället för tvärtom. Att guida genom förändring kräver kompetensen att förstå hur människor kan agera i krissituationer. Ledaren behöver även kunskapen att tillse att ingen kör fast i negativa mönster som påverkar sig själva och organisationen negativt.

Att kunna skapa individuella lösningar och samtidigt stärka vi-känslan och organisationsidentiteten är en nödvändig kompetens som alla ledare behöver.

Igår skrev jag om att lugn smittar av sig. Något som skapar ett lugn hos ledare är tryggheten av att veta hur jag ska vara och vad jag ska göra mitt i förändring, kris och turbulens.

Kunskap och kompetens skapar lugn.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.