Konflikt, rädslor och relationellt ledarskap.

Konflikter på arbetsplatser är inte ovanligt. Det kan ta sig i uttryck på olika sätt. Personer som helt enkelt inte går ihop, starka individer som krockar. Det kan vara allt från värderingar, arbetssätt, personligheter men även personkemi.

Ibland är de inblandade relativt jämställda och är lika bra på att ge och ta i konflikten.

Tyvärr är det mycket vanligt att det är ojämlikhet i konflikten. Starka krafter som ger sig på någon som är svag. Då handlar det om mobbing. Rapporterna om hur vuxenmobbning ökar på arbetsplatser är inte rolig läsning.

Runt konflikter är det heller inte ovanligt att vi har dem som isolerar sig. De vill inte bli inblandade. De utvecklar snabbt ett undvikande beteende. Sköter sitt så ingen kan säga att inte de har gjort vad de ska. Tystnadens respons.

En chef som inte är konflikträdd ser konflikter som en del av dynamiken när vi har människor som ska fungera tillsammans. Det finns alltid potential för konflikter. Varför? Jo för alla är vi inget annat än människor. Vi har bra dagar och dåliga dagar. Vi har försvarsmekanismer och vi har värderingar och principer.

Chefen som inte katastrofierar konflikter utan ser det som väldigt mänskliga försvar går inte igång och förvärrar situationen genom att sätta konflikten i fokus.

Det handlar istället om att INTE fokusera på konflikten och konfliktlösningen som det primära. Det finns inget konflikthanteringsverktyg i världen som fungerar om inte de inblandade parterna vill ha konflikten löst. Den konfliktkompetente chefen vet hur man lockar fram viljan till att vilja ha en lösning. När det är gjort, då är halva jobbet gjort. Något som kunde dränerat enormt mycket får inte fäste.

Varför? Jo chefen är mer intresserad av människorna, sina medarbetare, än i konflikten.
Människan hamnar i centrum och konflikten i periferin. I denna engagemangsprocess lockar chefen fram viljan till att vilja komma vidare. Lösningarna finns inom de anställda. Men för att kunna locka fram dessa lösningar måste prioriteten vara de inblandade personerna.

Konflikthantering handlar aldrig om vare sig problemfokusering eller lösningsfokusering. Det primära är alltid människofokusering.
Därför mina vänner är det mycket ovanligt med konflikter i företag som anammat OBM som ledarskapsstil.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.