”Jag ber om ursäkt!”

Ett karaktärsdrag som är oerhört viktigt hos ledare är förmågan att kunna be om ursäkt.

Alla är vi människor. Människor gör ibland fel. Ledare är inte på något sätt immuna från att göra fel.

Vad händer när en chef begår ett misstag? På en ohälsosam arbetsplats är det tyvärr väldigt vanligt att det sopas under mattan och tystas ned.

Jag vet inte hur många gånger jag kommit till arbetsplatser där det begåtts felaktigheter. Omorganisationer och omstruktureringar som har skötts väldigt klumpigt. Anställda som fått fara väldigt illa pga. att fel begåtts.

Sådant skapar låsningar och gör att arbetsmiljön påverkas väldigt negativt.

Ingen människa borde ha rätten att arbeta utan personligt ansvar. Det är osunt både för oss som individer och för en organisation om vi inte tar ansvar för våra handlingar. Detta innebär att när någon begår ett misstag, att den som är ansvarig visar ödmjukhet och ber om ursäkt.

Prestige hör inte hemma i ledarskap. Det är ofta just detta som kommer i vägen. Vårt inbyggda, nästan reflexmässiga behov att ha rätt. Vi gillar inte att kalla det för prestige, istället kallar vi det rättvisepatos eller något annat mer neutraliserande.

Har du varit med om att en chef eller en medarbetare bett om ursäkt till kollegor? Det hoppas jag verkligen. Om inte är det nog en påtaglig risk att du arbetar i en osund arbetsmiljö.

Som chef är det bättre att be om ursäkt en gång för mycket än att inte göra det alls.

Genuint ansvarstagande och att stå för sina handlingar, att ha nära till ordet förlåt: Det ger näring till en god arbetsmiljö.

Ursäkt, förlåtelse, upprättelse – vackra ord som borde vara stor del av den sunda arbetsmiljön under det sunda ledarskapet.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första