Det vi inte känner igen skapar rädslor.

Det är 2021 och vi har fortfarande en problematik med våld och hot mot HBTQ-personer. Tragiskt att det finns rädda människor som känner sig hotade av andra människors sexualitet.

Me Too avslöjandena drog ner byxorna på många yrkeskårer som blundade för att sexuella trakasserier var vanligt i deras arbetsmiljö. Tänk att starka kvinnor kan vara ett så starkt hot mot vissa män.

Det vi inte känner igen skapar rädslor hos osäkra människor.

Många personer med utländsk bakgrund känner igen detta. Tänk vilka låsningar och rädslor en hijab kan skapa? Tvärkulturella rädslor är vanligt.

Mina frireligiösa vänner berättar att de håller en låg profil om sin tro och sitt engagemang just av rädsla att inte bli accepterade och förstådda.

Min könsöverskridande granne Yolanda kan skriva en bok om rädslorna hon möter.

Mina judiska vänner i Malmö planerar att flytta från stan pga. rädslorna som de väcker hos en del muslimer.

Det vi inte känner igen skapar rädslor – så mänskligt – så normalt. Ja det är normalt att reagera!

Det som blir den stora utmaningen är dock vad vi gör med dessa rädslor.
När rädslor leder till diskriminering, marginalisering och utanförskap – då är rädslorna inte längre normala och får, och ska inte ursäktas.

En normal reaktion måste leda till en reflektion som i sin tur understryker den icke-förhandlingsbara sanningen att alla människor har lika värde!

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första