Att vara snäll.

Det är sällan jag hör människor använda uttrycket snäll. Det är nästan som att det inte används längre. Snällhet är ett fantastiskt karaktärsdrag. Snälla människor får andra att känna att de vill dem väl.

När vi känner att andra vill oss väl. Då växer vi och utvecklas vi. I en familj eller i vilket sammanhang som helst är det med tydlighet så att våra förmågor och vårt välmående maximeras av att vi känner tillhörighet och att andra vill oss väl.

Snällhet och empati är dock inte samma sak. Empati är en kompetens som är ett måste för alla som arbetar med människor. En o-empatisk ledare, lärare, behandlare, vårdpersonal etc. gör mer skada än nytta. Oavsett vilken roll vi har professionellt, om vi i den rollen möter människor då är den empatiska kompetensen icke-förhandlingsbar.

Vi kan inte hålla utbildningar i snällhet. Det är ingen kompetens. Däremot är empati en professionell kompetens. Många förminskar empati och kallar det för medkänsla. Det handlar inte om känslor. Empati är ingen mjukvara utan snarare en hårdvara som behöver läras ut.

Om vi är empatikompetenta har vi förmågan att få samtliga vi är chef över att veta att vi vill dem väl. Faktum är att jag går så långt i detta att jag säger att det är chefers skyldighet att få alla vi leder att vila i denna vetskap. Inte bara de vi tycker om, utan även de som vi har svårt för eller känslomässigt rent ogillar.

Det är alltså en rättighet som anställd att bli bemött av professionell empati. Detta är något som borde ingå i alla ledarskapsutbildningar. Många människor far illa på sina arbetsplatser pga. av att denna kompetens saknas. Det handlar inte om att vara snäll. Det handlar om att ha förmågan att oavsett vem vi leder måste vi kunna förmedla denna vetskap. Hur ofta har jag inte sett att en anställd blir syndabocken när det egentligen handlar om chefens oförmåga.

Samma sak gäller för lärare. Alla elever har rättigheten att veta att deras lärare vill dem väl.

Samtliga boende på ett HVB hem har rättigheten att veta att personalen vill dem väl.

Alla patienter inom vården ska kunna förvänta sig ett empatiskt bemötande.

Är du empatisk? Tänk nu inte med velourhjärnan och tro att jag ber dig vara nån mysgumma eller mysgubbe. Det handlar inte om känslor. Har du förmågan/kompetensen att få samtliga personer du har ett ansvar för att veta (inte känna) att du vill dem väl? Då är du empatisk.

Ja du läste rätt mellan raderna. Jag är väldigt duktig på att utbilda i empatisk kompetens. Hör av dig om du känner dig nyfiken. Kanske något för ditt företag, din organisation eller verksamhet.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.