Att vara ledare är en egen kompetens.

Att kunna leda människor är en ovärderlig kompetens som behöver lyftas. Nej, det är inte ledaren som ska lyftas utan kompetensen att kunna guida människor.

Kärnan av OBM (Organizational Behavioral Management) som jag älskar att sprida kunskap om, består av samspelet mellan ledarens relationella förmåga och sunda mänskliga beteenden som skapar den interaktion som befrämjar fantastisk arbetsmiljö, produktivitet och kompetens.

Ledarskap är inget som kommer av sig självt för att någon får en hög position baserad på andra spetskompetenser. Jag har sett fantastiska kirurger som blivit verksamhetschefer utan ledarskapskompetens. IT-ingenjörer som sitter som IT-chefer utan någon utbildning i ledarskap. Detta fenomen finns i alla branscher och det är förkastligt. Det skapar kaos och disharmoni på arbetsplatsen.

Ledarskap är unikt för det går inte att enbart läsa sig till denna kompetens. Ledarskap är en relation mellan hjärna och hjärta. Mellan kärlek till människor och överlåtelse till organisationens värdegrund och uppdrag.

Ledare är något jag är – inte något jag gör. Men jag måste göra något för att leda.
Relationen mellan att vara och att göra är själva pulsen i att leda. Utan den relationella insikten kan jag som ledare heller inte relatera till dem jag får förmånen att leda.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.