Det var inte mitt fel!

Det var inte mitt fel!

Det finns ett karaktärsdrag som jag tycker är en enorm bristvara hos människor: Förmågan att be om ursäkt. Det ligger en sån enorm kraft i att få höra ett förlåt när någon har sårat oss. Det är frigörande. En del människor vill inte ha en ursäkt, de har hittat sin...
Gränser är nödvändiga!

Gränser är nödvändiga!

Det finns ett stort missförstånd som skapar stora problem på många behandlingshem, skolor, socialtjänster där det är vanligt med gränslöshet. Jag är en stark förespråkare för Motiverande Kommunikation. Den del av MI (Motiverande Samtal) som inte gjorts till en metod....
Att se om sitt eget hus!

Att se om sitt eget hus!

Det uttrycket känner många igen. Det ligger mycket i det. Visst handlar det om att innan jag börjar bry mig om hur andra har det, att jag behöver se hur jag har det själv i det om är mitt hus eller mitt liv? Så tolkar jag det i alla fall. När jag pluggade psykoterapi...
Vi är för nåbara!

Vi är för nåbara!

Jag är ingen vän av den gränslöshet som smarttelefonerna för med sig. Jag säger detta för att jag kontinuerligt ser hur denna tingest är en anledning till problem. Jag stöter på det med människor som lider av stressymptom professionellt. De har sin e-post för arbetet...
Dödande tystnad!

Dödande tystnad!

Hon hette Lena. Denna fantastiska människa. Hon var empatisk och otroligt utgivande. Hon arbetade på samma sjukhemsavdelning som mig i slutet av 70-talet. (Ja så gammal är jag!) Patienterna älskade henne. Hon tog sig tid med dem, pysslade om dem. Det kändes som att...