100% mot självförsörjning

Relation, resurs och motprestation

Detta är tre nyckelord som är viktiga i ett koncept som vi har utvecklat.
Hur fångar vi upp individer som ligger i riskzonen för kriminalitet, gängtillhörighet och utanförskap?

Hur bromsar vi Olle i grind, för att använda ett välkänt svenskt uttryck.

Innan unga människor hamnar i behov av behandling och för samhället dyrbara insatser behöver en genomtänkt och resultatinriktad investering göras.
Denna insats får inte vara någon flumpedagogik utan måste vara tydlig, realistisk, mätbar och uppföljningsbar.

Det finns ingen anledning att unga människor inte ska vara självförsörjande i det svenska samhället. Målet med denna investering är just detta: Att stå på egna ben.

Att hamna i ett ekorrhjul där andra ska ta hand om individer i form av bidrag och andra åtgärder är något som går att undvika.

Unga människor som har varit i behandling eller bor i stödboenden ska bort från bidrags- och insatsberoende. Individer som ligger i gränslandet till kriminella beteenden och tillhörigheter behöver ett tydligt och konkret alternativ. Personer som behöver bort från dysfunktionella relationer och familjer behöver resurs INNAN de behöver behandlingsåtgärder.

Vi kommer gärna till er kommun och gör en presentation av detta koncept.
Om du är politiker eller tjänsteman i beslutsfattande position får du gärna höra av dig.

Vi vill berätta mer!

Kanske är er kommun den pilotkommun som blir först att göra verklighet av en resurs som erbjuder resultat- och målinriktning, ställer realistiska men höga krav och levererar självförsörjning.

Dela gärna detta med din kommunledning.

Ulf Lidman
ulf [at] ulflidmantraining [dot] com

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första