Vad är rättvisa?

Jag tror det ligger i den svenska folksjälen att vi vill ha rättvisa. Det ska vara lika för alla.

Detta går dock stick i stäv med ett individbaserat och relationellt sätt att leda.

Det viktiga får inte vara att det ska vara lika för alla – det kommer att kväva en stor del av medarbetarna och de kommer att dra vidare eller stanna kvar och inte trivas på arbetsplatsen.

Utmaningen som ledare är att skapa utrymme för individen. Att vara kreativ med lösningar och anpassningar som stimulerar varje medarbetare.

Det kommer att och måste se olika ut för olika medarbetare.

Rättvisa är när varje medarbetare känner att de blivit hörda, sedda och har en fungerande och stimulerande arbetssituation och samtidigt inte känner missunnsamhet eller avundsjuka när de jämför sig med sina medarbetare.

Är det en utopi? Absolut inte men det kräver ett nytänk och ny kompetens för chefer och ledare.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar