Lågaffektivt bemötande

Utagerande beteende där individen har tappat kontrollen över sitt uppträdande kan bland annat framkallas av akut kris, upplevelse av maktlöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller rubbat rättvisepatos. Utmaningen är att professionellt möta och hantera dessa individer på ett sätt som mildrar och inte förstärker beteendet.

Utbildningen bygger till stor del på praktiska övningar där målet är att få medarbetarna att känna sig trygga i utmanande situationer, vilket är avgörande för att det lågaffektiva bemötandet ska fungera.

Utbildningen knyter an till Motiverande samtal med en insiktsfull syn på den egna värdegrunden och en fördomsfri människosyn. Här ingår även förebyggande arbete och vikten av sunda gränser för att ge de utagerande trygghet. Utbildningen tar inte upp fysiska ingripanden eller självförsvarstekniker.

Längd och omfattning

Utbildningen erbjuds både som digital utbildning via Zoom eller levererad på traditionellt vis med Ulf Lidman på plats.

Längden på utbildningen är en heldag: 09.00-16.00

 

Innehåll:

  • Vad är lågaffektivt bemötande?
  • Relationen mellan lågaffektivt bemötande och aggression.
  • Förebyggande insatser.
  • Vanliga mönster kring utagerande och aggression.
  • Självkännedom hos medarbetarna.
  • Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling.
  • Att känna till förordningar och gränser.
  • Vikten av att och hur vi följer upp incidenter.

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till arbetsplatser där situationer kan eskalera till utåtageranden. HVB-hem, skolor, fritidsverksamheter, behandlingshem etc. Lågaffektivt bemötande är även effektivt inom kundtjänst och andra serviceyrken.

Bokning – frågor – funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Charlotte Brunzell – Örebro

“Sååå livsviktigt att försöka möta människors/(och mina egna )triggers . Inte bara bemöta i stunden och lägga locket på!!Bär jag med mig varje dag!! TACK! Från din (superviktiga) kurs i Lågaffektivt Bemötande.”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier