Läser in

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE


I akuta krislägen är det inte ovanligt med utåtageranden. Aggressiva, irrationella och hotfulla beteenden är en stor utmaning. Att hantera personer och situationer i dessa lägen kräver kompetens, trygghet och objektivitet.


Denna utbildningsdag går hand i hand med Motiverande samtal med dess människosyn, partnerskap, acceptans och anda. Lågaffektivt synsätt och bemötande står i fokus. Utbildningen är mycket praktisk och har som målsättning att deltagarna ska känna sig kompetenta på området.


Att som personal känna sig trygg i utmanande situationer är av yttersta vikt.


Förebyggande arbete i kombination med ett sunt gränssättande och agerande i brännande situationer blir nycklar i att sätta en ny ram kring utåtagerande.

När personalen har denna kompetens kommer det garanterat bli färre incidenter som resulterar i en bättre miljö för alla.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL


  • Vad är lågaffektivt bemötande?
  • Relationen mellan lågaffektivt bemötande och Motiverande samtal
  • Förebyggande och prevention
  • Vanliga mönster kring utåtagerande och aggression
  • Självmedvetande hos personalen
  • Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling
  • Att känna till förordningar och gränser
  • Vikten av att och hur vi följer upp incidenter
  • Konkreta verktyg byggda på Kognitiv Beteende Terapi som personalen använder i uppföljning och förebyggande syfte

Observera att denna endagsutbildning inte tar upp fysiska ingripanden och tekniker.


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor