OBM för individer

Organizational Behavioral Management

Utbildning och implementering av OBM anpassad till er arbetsplats.

Läs mer utförlig beskrivning av OBM här.

Nu har Ulf Lidman Training möjlighet att erbjuda utbildning i OBM och relationellt ledarskap för dig som individ/enskild

Du kanske har hört mig på Chefsnätverket DI Close, på din arbetsplats eller deltagit i Inspirationsföreläsning om OBM

Utbildningen består av tre steg:

Steg 1:

Hålls i Sverigehälsans lokaler i Malmö och består av två heldagar 09.00-16.00

Utbildare: Ulf Lidman

Innehåll:

Organisationen och dess ledarskap

 • Ledarskap i kontinuerlig utveckling.
 • Vem ska leda, vill jag leda? – Inventering av ledarens arbetsuppgifter och ansvar.
 • Att som medarbetare avancera i organisationen utan personalansvar.
 • OBM och organisationsstruktur.
 • Vikten av det relationella ledarskapet kopplat till organisationens vision, uppdrag, processer, budget, resultat samt målsättningar.
 • Vad är realistiskt baserat på vår organisations förutsättningar.

 

Du som ledare

 • Reflektion och att skapa tid för engagemang och relationellt ledarskap.
 • En god ledare har självkännedom.
 • Engagemang – När, var och hur? Planerad spontanitet.
 • Den nyfikne ledaren och medarbetares integritet.
 • Att leda i mångfald.

 

Relation till medarbetare och beteenden

 • Förebyggande insatser – att göra mer av det som fungerar. (Antacedent interventions)
 • Konsekvensinsatser – att modifiera det som inte fungerar. Consequence interventions) OBM:s tekniker har sitt ursprung i bl.a. evidensbaserade arbetssätt såsom Kognitiv Beteende Terapi samt Motiverande Kommunikation (MI)
 • Performance management, prestations- och resultatbaserat ledarskap i relation till OBM.
 • Identifiering och modifiering av infekterade beteenden.

 

Plattformar till en välmående och utvecklande arbetsmiljö

 • Tydlighet, gränssättande och förhandlingskompetens (negotiation mastery)
 • Konfliktförebyggande strategier.
 • Individuella lösningar och rättvisa mellan medarbetare.
 • Medarbetarens personliga målsättningar i harmoni med organisationens kollektiva riktning och mål.
 • Att locka fram lösningar och svar, inte leverera.
 • Missunnsamhet och konflikter, något sällsynt i en OBM inspirerad organisation.
 • Ledarskap och psykisk ohälsa. 

 

Hållbarhet

 • Att stärka organisationens identitet, värdegrund, vision, produktivitet och vi-känsla.
 • Strategier för att kontinuerligt föra processer och medarbetare framåt och inte köra fast.
 • OBM: Mätbarhet och utvärderingsprocesser.

Agneta Kvarnskog
Chef Kommunikation och marknad, AO Sällskapsdjur
Agria Djurförsäkring
Stockholm

Steg 2:

Hålls digitalt live. 3 x 2 heldagar. 09.30–15.00

Utbildare: Johan Waara

Steg 2 är ett samarbete mellan Ulf Lidman Training och Sverigehälsan.

Innehåll:

Beteendeproblem av olika slag och bristande kommunikation uppstår ofta inom organisationer. Oavsett hur stor eller liten organisationen är så är det viktigt att alla mår bra, uppvisar fungerande beteenden samt att kommunikationen fungerar. Utbildningen kommer ge dig fördjupade kunskaper och effektiva verktyg för att arbeta med små och stora organisationer. OBM (Organizational Behavior Management) är ett väl beprövat förhållningssätt för att hjälpa både enskilda individer och hela grupper inom en organisation. Ofta handlar det om att kunna hjälpa en eller flera som har egna eller stöter på andras beteende- och/eller kommunikationsproblem. Att hjälpa organisationer är komplicerat och kräver anpassade tekniker och verktyg som vi går igenom under steg 2.

Innehållet inkluderar:

 • Tillämpad beteendeanalys
 • Inlärningspsykologiska grunder
 • Kartläggningar av beteende som uppvisas inom en organisation
 • Tekniker för att släcka ut icke önskvärda beteenden samt att förstärka och öka omfattningen av önskvärda beteenden
 • Arbetet med riktning, kompetens, möjlighet och motivation
 • Konflikthantering mellan kollegor
 • Genomgång kring hur beteenden påverkar arbetsmiljön
 • Kommunikationens stresspåverkan

Du lär dig bland annat kartlägga och sjösätta ett förändringsarbete. Praktiska övningar ges kring de verktyg som är nödvändiga för att komma framåt med organisationsarbetet.

Dag 1 & 2

Grundläggande inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys.

Dag 3 & 4

Grundläggande arbets- och organisationspsykologi med särskilt fokus på ledare och följare. Verktyg för att kartlägga och förstå beteendeproblem.

Dag 5 & 6

Åtgärdstekniker och strategier för vidmakthållande samt avslutning av steg 2.

Steg 3:

Hålls i Sverigehälsans lokaler i Malmö och består av två heldagar 09.00-16.00

Utbildare: Ulf Lidman

Innehåll:

Implementering och kontextualisering.

Förändringsprocesser och utbildning får inte rinna ut i sanden. Därför är detta avsnitt av yttersta vikt. Här arbetar vi med implementeringen av kunskapen i er kontext och ert sammanhang.

En interaktiv process som handlar om hur organisationens struktur och arbetssätt kan anpassas till ett relationellt ledarskap.

Med OBM implementerat i organisationen finns kunskapen för kollegial handledning, kontinuerlig utvärdering av medarbetare och ledare i organisationen, individuella lösningar för medarbetare, konfliktprevention och kontinuerligt motivationsflöde.

Steg 3 handlar om inställningarna som behövs av OBM för era specifika möjligheter och önskemål samt organisationens vision och mål.

Kom ihåg: OBM är inte en metod. Det är ett sätt att relatera.

Johan Waara, har utbildat och handlett Sverigehälsans studerande i Kognitiv Beteende Terapi sedan 2006. Han är leg. psykolog och undervisar också på läkar- och psykologprogrammet vid Uppsala universitet.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har personalansvar eller arbetar inom Human Resources.

Längd och omfattning:

Steg 1

Datum: 21-22 oktober 2024

Två heldagar (09-16)

Plats:

Sverigehälsan Malmö

Nils Forsbergs Plats 3

Slottsstaden nära Kronprinsen

Steg 2

Datum: 14-15 november, 27-28 november samt 17-18 december

Två heldagar (09.30-15)

Plats: Digitalt

Steg 3

Datum: 10-21 januari 2025

Två heldagar (09-16)

Plats:

Sverigehälsan Malmö

Nils Forsbergs Plats 3

Slottsstaden nära Kronprinsen

Prislapp:

30 000 kr exkl. moms per person

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan. Boka gärna en tid för en konsultation.