Lyssna till dina värderingar.

Jag brukar ofta säga att en människa som har integritet är en person som lever i harmoni med sina grundvärderingar. Detta styrker vår självkänsla enormt mycket och gör att livskvalitet och relationer blir sunda.

När jag möter människor som befinner sig i kriser av olika slag är det väldigt vanligt att en av grundorsakerna är att de kompromissar med sina värderingar.

Relationer som är turbulenta. Där är det vanligt att en eller båda parterna gör avkall på en viktig värdering för att husfriden inte ska störas. Åsikter kan skilja, att tycka och tänka olika berikar. Men när någon tvingas att gå emot sina övertygelser i en relation, då blir det ett avkall som inte är sunt.

Våld i nära relationer. Den ena parten har en stark övertygelse om jämställdhet. Den andra parten gör åverkan på denna värdegrund kontinuerligt. Rädslan för repressalier och turbulens gör att den värderingen inte får plats i relationen.

Någon på en arbetsplats håller inte med om företagets värdegrund. Vederbörande arbetar ändå kvar och gör hela tiden åverkan på sig själv.

Nyligen fattade jag ett beslut att avsluta en affärsrelation i Afrika pga. att min värdegrund krockade med den andra parten. Jag har starka grundvärderingar som jag vägrar att kompromissa med. När jag såg att alla människors lika värde hamnade i bakgrunden och att karriärsklättrande var viktigare, då började jag må dåligt. Jag försökte kommunicera det jag såg, men det fanns inget utrymme för det jag kände och hur jag upplevde värderingskrocken. Resultatet blev att jag avslutade samarbetet. Svårt att göra. Stor ekonomisk förlust. Men, när jag tittar mig i spegeln mår jag bra. Jag kompromissade inte med mina värderingar.

En ung man som hade levt i en förtryckande relation i många år och äntligen lyckats ta sig ur detta helvete. Han flyttade därmed från en stor villa in i en etta med kokvrå. Han gav upp mycket för att få leva i harmoni med sig själv och sina värderingar. ”Jag bor hellre i en hydda och känner harmoni än i ett slott under förtryck!”

Arbetsplatser, hem, relationer där vi tvingas att vara någon som vi inte är, det äter på självkänsla och självförtroende. Här behöver vi ge varandra stöd för att vi ska hitta den där harmonin med våra grundvärderingar. Även om det betyder att avsluta relationer, byta jobb eller någon annan förändring.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.