Kriskompetens och Motiverande kommunikation (MI) för ledare.

En kriskompetent ledare kan tryggt leda medarbetare i kris och förändring.

Chefen som är kompetent inom MI vet hur motivation och förändringsvilja lockas fram hos medarbetare som kört fast.

När kommer ert företag att lägga in kompetenshöjning som garanterat sparar företaget pengar samt onödiga friktioner och sjukskrivningar?

Läs mer, ställ frågor och boka via denna länk:

https://www.ulflidmantraining.com/for-hr-och-ledare/

 

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första