Förändring och kris.

Ofta när jag föreläser och frågar åhörarna hur de definierar ordet ”kris.” Då händer det nästan alltid att någon säger ”förändring!” Detta kan vara en av definitionerna av ordet kris.

Förändring skapar många gånger kris hos oss människor. När vi hamnar i kris då kommer alla sorters olika krisbeteenden till ytan.

När jag som chef inför förändringar bör jag veta att dessa förändringar kan skapa kris hos de individer som blir påverkade. Det är lika säkert som att 1+1=2

Ändå är det så otroligt vanligt att ledare fattar beslut som innebär förändringar och inte tänker på vilka konsekvenser detta får. Vilka kriser skapar dessa förändringar? Vilken beredskap behövs för att hjälpa människor att bearbeta förändringen och den påföljande krisen?

Jag har varit med om när avdelningar på sjukhus har slagits ihop. Alla i ledningen var ense om att detta var bäst för sjukhusets ekonomi och planering på sikt. Ett bra beslut tyckte cheferna. Sen när det skulle utfärdas, då blev det ett dyrbart kalas på grund av de sjukskrivningar och krisreaktioner som blev ett faktum bland personalen som var direkt påverkade. Som konsult var jag naturligtvis tacksam för att jag fick komma in och städa upp i röran som ledningen hade skapat. Men tänk vad mycket pengar, personligt lidande och konflikter man hade sparat om man hade haft med krishanteringen som en del i planeringen av sammanslagningarna/förändringarna.

Att införa en förändring utan att aktivt räkna med kriser är ett tecken på inkompetens. Att leda för att förebygga kriser är en inlärd kompetens.

Lika lite som en kirurg inte får operera en patient utan narkos. Lika lite borde en ledare få införa förändringar utan att först tänka på: Vilka kriser kan förändringen skapa och hur ska vi hjälpa de som blir påverkade av dessa kriser att hantera och bearbeta dessa?

Om du är ledare så spetsa öronen! Här finns både pengar och förtroendekapital att spara!

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första