En kompetens som behöver genomsyra hela organisationen.

Det satsas miljonbelopp av skattemedel inom vård, omsorg och behandling i Sverige på att utbilda personal i Motiverande samtal (MI). Ett evidensbaserat sätt att relatera till människor som har en motvilja till förändring.

Det går inte att hjälpa en människa som inte vill ha hjälp. Det går inte att leda en människa som inte vill bli ledd. Det går inte att behandla en människa som inte vill ha behandling.

Detta håller alla med om som arbetar med människor på olika sätt, antingen i behandling eller som chef. Därför har Motiverande samtal fått en enorm genomslagskraft eftersom fokus ligger på att först locka fram motivation och egenvilja inom en människa INNAN vi ens försöker att hjälpa, leda och behandla.

Om vi ska börja i rätt ände och värna om bestående förändringar och förbättringar är det ett måste att chefer och ledare lär sig att praktisera Motiverande kommunikation (MI). Hela organisationen måste genomsyras av samma inställning till att locka fram motivation och förändringsbenägenhet. Det räcker inte att skicka personalen på en utbildning och tro att det ska ge resultat. MI är inte en metod! Det är ett sätt att vara. Det finns ingen personal som kan förväntas ha detta förhållningssätt i relation till de människor de möter i sina arbeten om de har en ledare som har ett helt annat förhållningssätt.

MIs principer bygger på ett empatiskt ledarskap som bekräftar och lockar fram den motivation som finns inom alla människor. Det handlar inte om att lägga ord i munnen på någon annan utan att få människor att sätta sina egna ord på sina egna beslut. En människa motiveras och förändras mer baserat på sina egna ord än på andras.

En ledare som får sina medarbetare att känna sig bekräftade och accepterade genom att bygga sunda relationer är alltid mer effektiv i sitt ledarskap.

Vill vi uppmuntra motivation, förändring och produktivitet i våra organisationer måste ledarskapet föregå med det goda exemplet. Partnerskap, bekräftelse, relation och tilltro till personers egenförmåga måste kommuniceras såväl med ord som i icke-verbal kommunikation som en förebild. Låt oss ge denna kompetens till våra chefer och ledare.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Låt mig bara få VARA!

Tala inte om för mig vad jag behöver göra när jag inte mår bra. Jag behöver ingen ”att göra lista” – jag behöver bara få