Att vilja mer – att kontinuerligt förkovra mig!

Det finns ett uttryck som jag har en hat-kärlek till:

”Good enough!”

Ja det stämmer att det är viktigt att vi känner att vi duger. Att vi gör det bästa vi kan efter vår förmåga.

För mig handlar uttrycket om självkänsla. Jag duger som den jag är!

Det får för mig dock inte handla om tilltron till min egen förmåga – mitt självförtroende. Ja jag ska veta vad jag kan och vara stolt över detta. Men det måste även handla om att jag vet vad jag INTE kan.

Och när det gäller det som jag INTE kan – där är det farligt att vi vaggas in i att bromsa vår egen utveckling genom att tro att vi är ”Good Enough.”

Jag har ibland kommit till verksamheter där det varit väldigt bristfälligt vad det gäller kompetens. Personal som inte har formell kompetens och som har en övertro till sin informella kompetens och erfarenhet.

Det är inte ovanligt att det finns en ledare med i bilden som är väldigt duktig på att få sin personal att känna att de är ”good enough”! Fantastiskt! En ledare ska lyfta sin personal. Däremot måste det finnas en balans som handlar om att hela tiden vilja förbättra, kompetenshöja och utveckla.

Förstår ni min hat-kärlek? Jag älskar att lyfta människor – att få dem att känna att de duger som de är! Men jag måste också ha förmågan att ge näring till kunskapshunger och viljan till att alltid vilja lära sig mer.

Livets hårda skola är inte och ska inte vara ackrediterad.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.