Att gå på äggskal runt psykisk ohälsa är ett tecken på kollektiv ohälsa.

Tyvärr är det allt för vanligt att det finns familjer och arbetsplatser där omgivningen möjliggör för psykisk ohälsa att ta alldeles för mycket plats.

Det finns beteenden som inte är socialt acceptabla. Det är ett faktum. Vi kan tillåta dessa vid akuta kriser, men gränser måste sättas om det är ett pågående problem.

Låt mig lista några av de beteenden som jag sett göra familjer och arbetsplatser infekterade.

Ältande, uppviglande, isolering, utfrysning, skitprat, offerroller, manipulation, klickar, raseriutbrott, lättkränkthet…jag tror ni förstår vad jag är ute efter. Listan kan göras längre på infekterande beteenden som vissa personer anser sig ha rättighet att visa upp.

Dessa beteenden är inte socialt acceptabla. I en sund familj och på en hälsosam arbetsplats sker det som behöver ske. Omgivningen tolererar helt enkelt inte dylika utspel och det finns en inbyggd mekanism som direkt visar att det är det sunda på en arbetsplats eller i en familj som ska dominera, inte det osunda.

Personer med dessa beteenden behöver hjälp. Här behöver vi kompetensen att bemöta det på ett sätt som skyddar övriga och samtidigt lockar fram individens egen insikt att de behöver söka hjälp.

Vi ska vara tillåtande och normaliserande av krisbeteenden när en människa är i akut kris. Men även då behöver vi sätta gränser.

Men om en människa kört fast och tar sig rättigheter att försura livet för andra, då måste omgivningen agera. Och det är inte genom att normalisera och tillåta något som faktiskt inte är normalt.

Om vi har personer i vår omgivning som saknar social kompetens. Då är inte första steget att konfrontera. Första steget är att titta oss själva i spegeln och ta vårt eget ansvar: ”Vad är det inom mig som gör att jag skapar utrymme för detta och möjliggör dylika beteenden!”

Nästa steg är att använda vår kompetens till att locka fram självinsikten hos vederbörande. Där börjar vi med partnerskap och engagemang.

Att ta itu med kollektiv ohälsa börjar aldrig med syndabockstänkande – det börjar med en spegel.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första