Tvärkulturell krishantering

Tvärkulturell krishantering handlar till stor del om att identifiera sina egna värderingar och eventuella fördomar. Tvärkulturell kompetens är att vara ärlig mot sig själv och vara trygg i sina värderingar och samtidigt ha förmåga att kommunicera och fungera med andra som har en helt annan värdegrund. Utbildningen ”Tvärkulturell krishantering” är en fördjupning av utbildningen ”Kris och krishantering”. Båda utbildningar kan med fördel beställas och schemaläggas tillsammans så att kompetensuppbyggnaden hos medarbetarna blir tidseffektiv.

Den tvärkulturella kunskapen är ovärderlig för företag och individer som dagligen möter personer i kris från andra kulturer.

Västerländska metoder och verktyg inom krisstöd är sällan eller aldrig framgångsrika i icke-västerländska kulturer.

Längd och omfattning

Utbildningen erbjuds både som digital utbildning via Zoom eller levererad på traditionellt vis med Ulf Lidman på plats.

Innehåll och omfattning anpassas efter beställarens behov. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal där vi kommer fram till den längd och omfattning som passar er situation bäst.

Innehåll

Utbildningen anpassas efter beställarens behov. Introduktionen går igenom kris och krishantering. I introduktionen varvas teori med processarbete för att ge kompetens i att möta och arbeta med människor i kris.

Beroende på beställarens behov fortsätter den tvärkulturella krishanteringen med:

  • Tvärkulturell konflikthantering.
  • Västerländska verktyg i kommunitets- och relationsbaserade kulturer.
  • Könsroller, sexualitet och familj.
  • Synen på mental ohälsa i olika kulturer och hur det påverkar vårt bemötande.
  • Skuld, skam, ångest och religion.
  • Värderingskrockar och starka övertygelser
.
  • Att med ett tvärkulturellt perspektiv bemöta krisreaktioner, aggressivitet och ångesttillstånd.
  • Hedersproblematik och ett interpatiskt förhållningssätt. Ett nytt sätt att tänka kring heder.

För vem?

Utbildningen vänder sig till boenden för ensamkommande ungdomar och andra verksamheter där tvärkulturella möten är en del av vardagen. Exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Kurslängd

Anpassas enligt beställarens behov och kontext.

Petrus Shipalanga – Windehoek, Namibia

“Your cross-cultural understanding helped us realize why western forms of therapies do not work in Africa. We have to find ways to work with crisis that fits our culture and context.”

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier