Stöd i akuta krissituationer

Utbildningen vänder sig till medarbetare som möter individer i akuta krissituationer med det gemensamt att personerna själva har liten eller ingen möjlighet att påverka orsaken till krisen – när verkligheten krackelerar.

Till exempel vid:

 • Avslag på asylansökan.
 • Sjukdomsbesked där utgången är oviss.
 • Dödsfall.
 • Självmord.
 • Katastrofer och olyckor, till exempel terror, gängkriminalitet, bränder och översvämningar.
 • Uppsägning.

Fakta

Längd: 1 dag, som ger kompetens i att vara stöd och förstå reaktionerna hos dem som drabbas av det ”oåterkalleliga”.

 • Att leva i ovisshet.
 • Att bryta förnekelsen: Hur undviker vi att tiga ihjäl en svår situation?
 • Tvärkulturell dynamik: när värderingar och lojaliteter krockar.
 • När krisen är ett faktum.
 • Motiverande samtal för att komma vidare.
 • Vem gör vad? En genomtänkt handlingsplan. Flexibilitet och kompromisser en del av planen.
 • Avslut: det som för medarbetarna är ett avslut är för personen som fått ett negativt besked en ny början.

För vem?

Utbildningen vänder sig till medarbetare som möter individer i akuta krissituationer med det gemensamt att personerna själva har liten eller ingen möjlighet att påverka orsaken till krisen – när verkligheten krackelerar.

Kurslängd

1 dag

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Pernilla Fredriksson – Skövde

“Du förgyllde en dag för mig och mina kollegor i Skövde för ett par år sedan. Härlig entusiasm och gripande livsberättelse som trots motgångar andades humor, positivism och nyfikenhet på vad som komma skall. Det var en dag i krishanteringens tecken för chefer inom socialtjänsten, alltså vi var en liten skara åhörare vilket inte förtog upplevelsen “

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning