Stå på egna ben – utslussning som fungerar

Målet med alla typer av stödverksamheter är att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Att bli självförsörjande handlar inte bara om att bo i en egen lägenhet. Det innebär att fungera emotionellt, relationellt, ekonomist och på alla livets områden.

Att förbereda en individ för det livet de vill ha utan stöd av myndigheter och åtgärder kräver hårt arbete. Ett målinriktat arbete där personen själv måste vara aktiv. Personalen måste vara väl medvetna att deras roll är att göra sig själva överflödiga och att de inte ska eller får finnas med i personens permanenta nätverk.

Modellen som presenteras i denna utbildning är väl beprövad i många av föreläsarens egna verksamheter genom åren och implementerad i ett stort antal verksamheter som sett goda resultat av att individer faktiskt går vidare till att bli helt självförsörjande. En verksamhet som skapar ett beroende av åtgärder är en misslyckad verksamhet.

Fakta

Längd: 1 dag. Utbildningen riktar sig till verksamheter som arbetar med det som vi traditionellt kallar för utslussning. HVB-hem, flyktingverksamheter, skyddade boenden, socialtjänst, behandlingshem, skola, vård och omsorg. OBS: Utbildningen förutsätter förkunskaper inom Motiverande samtal.

Innehåll:

  • Vikten av kontextualiserad MI.
  • Effektiv konsekvensanalys.
  • En modell för livsbalans presenteras.
  • Återkoppling vid återfall och misslyckanden.
  • Kulturanpassat tänkande.
  • Personals medvetenhet om sin roll och gränser.
  • Implementering i den egna verksamheten.

För vem?

Utbildningen riktar sig till verksamheter som arbetar med det som vi traditionellt kallar för utslussning. HVB-hem, flyktingverksamheter, skyddade boenden, socialtjänst, behandlingshem, skola, vård och omsorg. OBS: Utbildningen förutsätter förkunskaper inom Motiverande samtal.

Kurslängd

1 dag

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Ahmed Elhalawany – Malmö

“Du tror på individens förmåga att bryta med beroendet av andra människor. Det blir så tydligt och praktiskt vad syftet är med vårt arbete – att hjälpa människor att stå på egna ben, inte att bli beroende av assistans.”

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning