Samtal

 

Online samtalsstöd

Jag erbjuder samtalsstöd online.

• Krishantering
• Krisreaktioner
• ”Jag har kört fast”
• Relationsproblematik
• Missbruksproblematik
• Våld i nära relation
• Problematik på arbetsplatser
• Vuxenmobbning
• Tvärkulturell krishantering

Det viktigaste i samtal är relationen och personkemin. Hör av dig så tar vi ett kostnadsfritt samtal på ca. en kvart för att se om du tycker det känns bra.

Du kan läsa mer om mina kvalifikationer som terapeut på startsidan.

Kostnaden per samtal är €80 eller 850 SEK

Samtal beställs tre åt gången.

Kontakta mig på ulf@ulflidmantraining.com

 

 

 

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier