Motiverande samtal och kognitivt förhållningssätt

Utbildningen är avsedd för medarbetare med kompetens inom Motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet är att ge medarbetarna djupare insikter i egna värderingar och lojaliteter och hur de påverkar i mötet med andra.

Utbildningen innehåller praktiska modeller av Motiverande samtal användbara både vid enstaka möten men med fokus på medarbetare inom organisationer som har mer långsiktig kontakt med klienterna. Till exempel vid olika boendeformer inom vård och behandling, socialtjänsten och skolor.

Utbildningen förutsätter att deltagarna kan grunderna i Motiverande samtal. Utbildningen riktar sig till verksamheter där medarbetarna har en långsiktig relation till klienterna. Medarbetarnas primära uppgift är inte behandling utan bygger på relationer och är miljöterapeutisk.

Fakta

Längd: 1 dag som ger en modell för effektivt sätt att arbeta med förändringsprocesser.

Innehåll:

  • Det främsta verktyget i arbetet med människor är vi själva. Värderingar, lojaliteter och arbetsbeskrivningar påverkar hur vi bemöter andra. Orealistiska förväntningar och kompromisser med värderingar skapar stress. Att se oss och vårda oss själva som verktyg behöver prioriteras.

  • Hur använder vi oss av tanke, känsla och handling utan att ge oss in i en behandlande funktion?

  • Att arbeta med människor i affekt.

  • Relationen med klienten eller brukaren är viktigare än KBT-inriktning inriktningen.

  • Hur kan vi stärka klienten att hjälpa sig själv?

  • Motiverande Samtal vid längre och pågående kontakter: En modell som leder till resultat och bestående förändringar. 

För vem?

Utbildningen är avsedd för medarbetare med kompetens inom Motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet är att ge medarbetarna djupare insikter i egna värderingar och lojaliteter och hur de påverkar i mötet med andra.

Kurslängd

1 dag

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Mia Skaaret – Mölndal

”KBT utbildning i Malmö ett par dagar. Satt trollbunden av dina levande berättelser o ditt sätt att lära ut är enastående ❣️fortsätt Ulf! Du är fantastisk”

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning