Motiverande kommunikation för ledare MI

Som chef och ledare har du ansvar för att medarbetarna är motiverade och upplever sitt arbete meningsfullt.

Av dina medarbetare är ingen den andre lik. De har alla olika värderingar, intressen och bakgrund. Och de reagerar alla olika på personliga kriser, på omorganisation av arbetet eller på en konflikt med kollegor. Din uppgift är att möta dem i deras verklighet och med deras tolkning av att arbeta i den organisation du leder.

Motiverande kommunikation innebär att locka fram motivation och engagemang hos medarbetarna. Innehållet är inspirerat av Motiverande samtal, ett evidensbaserat förhållningssätt för att relatera till andra. Såväl till dem som tappat lusten som till dem som är högpresterande för att de ska komma ännu högre. Hur guidar vi anställda när sjuktalen är för höga, när konflikter och klickar blir energitjuvar eller när anställda kört fast i psykisk ohälsa och kriser. Grunden i utbildningen Motiverande kommunikation är att leda personer som har kört fast och behöver komma vidare.  Att locka fram motivation och framåtanda hos de anställda. Det relationella ledarskapet där chefen är trygg i sin roll att både leda och relatera.

Längd och omfattning

Utbildningen erbjuds både som digital utbildning via Zoom eller levererad på traditionellt vis med Ulf Lidman på plats.

Innehåll och omfattning anpassas efter beställarens behov. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal där vi kommer fram till den längd och omfattning som passar er situation bäst.

Innehåll:

Utbildningen har både teoretiska och processinriktade inslag som ger förutsättningar för målinriktat och effektivt arbete med olika individer för att stärka deras självmotivation.

Teman under utbildningen:

  • Vad är Motiverande samtal och vad är förändring?
  • Människosyn i arbetet med människor i förändring.
  • Motiverande kommunikation: ett sätt att relatera.
  • Engagemang: att bygga förtroende och relationer.
  • Fokus: vikten av strategi och riktning.
  • Att framkalla och förbereda för förändring.
  • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom såväl näringsliv som offentliga organisationer. Vi vänder oss inte bara till HR chefer utan samtliga ledarpositioner inom er organisation.

Bokning – frågor – funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Per-Olof Johansson – IFÖ Bromölla

“Efteråt satt vi tre chefer och bara tittade på varandra och utbrast ett gemensamt wow! Vi hade valt MI som metod för ledare, men att vi skulle få sådan positiv effekt första gången vi praktiserade MI var häpnadsväckande bra. Nu är MI en naturlig process när helst det behövs”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier