Kriskompetens – grundutbildning

Utbildningen i kris och krishantering är grundläggande och vänder sig till organisationer och företag där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris. Exempelvis inom vården, HR-avdelningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor, socialtjänsten, skola och behandlingshem.

Målet är att höja medarbetarnas kompetens för att möta individer i kris och ger ett professionellt förhållningssätt så att arbetet inte tär på deras egen hälsa. Hög kompetens bland medarbetarna bidrar markant till att förkorta tiden som den drabbade går igenom sin kris.

Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor, ekonomisk ruin men också helt vanliga livsfaser som innebär att hitta sig själv eller att acceptera åldrandet. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt.

Utgångspunkten är den drabbade individens upplevelse och situation. Individens behov är överordnad metoder och verktyg. För att möta krisdrabbade på ett konstruktivt sätt måste vi själva ha insikt i våra kriser. Genom kunskap om hur vi hanterat våra egna kriser kan vi förstå hur det är att vara i kris. Men vi ska vara noga att inte tolka andra genom vår egen livserfarenhet.

 

Längd och omfattning

Utbildningen erbjuds både som digital utbildning via Zoom eller levererad på traditionellt vis med Ulf Lidman på plats.

Innehåll och omfattning anpassas efter beställarens behov. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal där vi kommer fram till den längd och omfattning som passar er situation bäst.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

  • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
  • Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dem.
  • Det existentiella och det ordlösa i krishantering.
  • Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av krisbeteenden.
  • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor.
  • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient.
  • Att lämna krisen och gå vidare.

För vem?

Utbildningen i kris i och krishantering är grundläggande och vänder sig till organisationer och företag där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris. Exempelvis inom vården, HR-avdelningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor, socialtjänsten, skola och behandlingshem. Målet är att höja medarbetarnas kompetens för att möta individer i kris och ger ett professionellt förhållningssätt så att arbetet inte tär på deras egen hälsa. Hög kompetens bland medarbetarna bidrar markant till att förkorta tiden som den drabbade går igenom sin kris. Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor, ekonomisk ruin men också helt vanliga livsfaser som innebär att hitta sig själv eller att acceptera åldrandet. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt. Utgångspunkten är den drabbade individens upplevelse och situation. Individens behov är överordnad metoder och verktyg. För att möta krisdrabbade på ett konstruktivt sätt måste vi själva ha insikt i våra kriser. Genom kunskap om hur vi hanterat våra egna kriser kan vi förstå hur det är att vara i kris. Men vi ska vara noga att inte tolka andra genom vår egen livserfarenhet.

Bokning – frågor – funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Carina Olofsson – Bjuv

“Vi träffades på Krishanteringskursen i Malmö och därefter en dag i Bjuv med mina kollegor. Båda tillfällena lika fantastiska och inspirerande! Jag har fått med mycket positivt, användningsbart och en del obekväma sanningar som utvecklat mig, förhoppningsvis till något bättre Du är bäst”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier