Kriskompetens för ledare – 27-28 maj 2020 – Göteborg

Alla människor genomgår kriser i livet. Oavsett om en människas kris handlar om privatlivet eller är arbetsrelaterad så påverkar detta individen på arbetsplatsen.

Sjukskrivningar, arbetsmiljöproblem, stress och många gånger friktion och konflikt kan ofta härledas till medarbetare som är i kris.

Målet med den här utbildningen är att ge kompetens till chefer och ledare för att på ett tryggt och bekvämt sätt kunna leda människor som är i kris. Det kan vara personer som mår dåligt på grund av förändringar på arbetsplatsen, men kan även gälla personer som har det tufft privat.

En ledare är inte en terapeut. Därmed inte sagt att det befriar från att leda människor som är i en svacka. Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor och familjeproblematik, men också helt vanliga livsfaser. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt.

Kompetensen som förmedlas i denna utbildning handlar om att veta vad som ligger i ledarens uppdrag när medarbetare krisar och hur ledarskapet appliceras så att kriser inte blir energitjuvar utan möjligheter till utveckling. Vi ersätter undvikande och obekväma känslor med den trygghet och kompetens hos dig som ledare som hjälper medarbetare att komma genom sina kriser utan att arbetsplatsen påverkas och arbetsmiljön försämras.

Det är inte kriser som ska styra en arbetsplats, det är ledaren som ska leda medarbetare genom kriser.

Fakta och anmälan

2 dagar  –  27-28 maj 2020  –  09.00-16.00

Norges Hus – Skånegatan 16 – Göteborg

Pris: 5 995 kr   (inkl moms)

Skicka följande information till:

anmalan@edusphere.se

* Namn på utbildningen

* Ditt namn

* Din e-postadress

 

Vi skickar dig sedan all praktisk information och betalningsinstruktioner.

Frågor och funderingar hänvisas till samma e-postadress.

VARMT VÄLKOMMEN!

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Vad är en normal livskris?
• Privata och arbetsrelaterade kriser.
• Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dem.
• Vem gör vad? Det relationella ledarskapet.
• Att vara ledare och inte terapeut.
• Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av krisbeteenden.
• Inkluderande gränssättningar och förväntningar
• Att som ledare föra processer framåt i krisbearbetning.
• Medarbetarens egna ansvar och nätverk.
• Att lämna krisen och gå vidare.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har en chefs eller ledarskapsroll på din arbetsplats.

Oavsett om du är IT-chef, ekonomichef, inköpschef, HR-chef, mellanchef eller annan kategori av ledare. Har du personalansvar är den här utbildningen för dig.

Alla ledare hare ett ansvar gentemot sina medarbetare och sin organisation att ha kriskompetens.

Om du inte känner dig trygg som ledare när medarbetare eller organisationen krisar, då är den här utbildningen för dig.

Om du vill bli bättre på att bemöta och leda, utan att falla in roller som inte hör till att leda är utbildningen fantastisk.

Kurslängd

2 dagar – 09.00-16.00

27-28 maj 2020

Carina Olofsson – Bjuv

“Vi träffades på Krishanteringskursen i Malmö och därefter en dag i Bjuv med mina kollegor. Båda tillfällena lika fantastiska och inspirerande! Jag har fått med mycket positivt, användningsbart och en del obekväma sanningar som utvecklat mig, förhoppningsvis till något bättre.”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier