Körkort för bemötande

 

De personer som vi har förmånen att möta i vårt arbete med människor har rätt att få ett gott bemötande. Ett gott bemötande stärker självkänsla och självförtroende, ger tillit och ökar motivationen att samarbeta. Ett negativt bemötande har dubbel kraft åt motsatt håll och förstärker negativa beteenden och raserar relationen.

Vi har bara en chans att ge ett första intryck.

Grunden till allt arbete med människor handlar om ett gott bemötande. Det är den absolut viktigaste kompetensen vilken aldrig får försummas.

Utbildningen är en viktig markering om de värderingar och den människosyn som måste genomsyra de möten vi har med människor.

Kompetenshöjningen har till avsikt att ge ett gemensamt avstamp, påminna oss om vårt uppdrag och förebygga negativa attityder som ”vi och dem tänkande” samt hitta ett gemensamt förhållningssätt till hur vi bemöter människor i vårt dagliga arbete.

Inför utbildningen frågade jag ett hundratal personer som arbetar med människor på olika sätt vad de tycker är viktigt och behöver framhävas i denna utbildning, samt personer som är på mottagarsidan.

Utbildningen fokuserar på bemötande med material från evidensbaserade förhållningssätt och metoder som Kognitiv Beteende Terapi, Motiverande Samtal, Lågaffektivt bemötande och OBM (Organizational Behavioral Management)

Längd och omfattning

Utbildningen är på tre timmar

Förslag på tid:

10.00-14.00 (inkl. fika- och lunchpaus)
Kan även anpassas till enbart fm (08.30-12.00) eller em (13.00-16.30)

Utbildningen erbjuds digitalt via Zoom eller liknande.

 

Innehåll

 • Empatisk kompetens
 • Kommunikation – På vilket sätt sker kommunikationen och hur löser du hinder i kommunikationen?
 • Icke-verbal kommunikation.
 • Individens inflytande över sitt eget liv är inte förhandlingsbart.
 • Att säkerställa i praktiken att klientens behov är det primära.
 • Se alltid människan, inte det yttre.
 • Hur handleder och stöttar vi varandra i personalgruppen
 • Att bryta tystnadens kultur – Hur vi utvecklar en nolltolerans mot dåligt bemötande personalen emellan.
 • ”Aldrig vi och dem” – Hur vi ger näring till den nödvändiga vi-känslan mellan personal och klient.
 • Hur vi hanterar vi stress så det inte går ut över klienten.
 • Lättkränkthet hör aldrig hemma i arbete med människor.
 • Nolltolerans mot all diskriminering.
 • Att få ha favoriter.
 • Hur vi ersätter felaktigt gränssättande med att förtydliga val. Konsekvenser som ultimatum och bestraffning är aldrig ett gott bemötande.
 • Hur bemöter vi närstående på ett bra sätt?
 • ”Jobbiga personer” är aldrig en ursäkt till ett dåligt bemötande.

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier där ett empatiskt bemötande är av yttersta vikt.

Personal inom vård, hemtjänst, HVB-hem, LSS boenden, behandlingshem, socialtjänst, serviceyrken, skola, kundtjänst etc.

Prislapp

25 000 kronor

(Moms tillkommer inte om beställaren är momsregistrerad enligt gällande EU regler. Ulf Lidman bor och betalar skatt i Spanien.)

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier