Kollegial handledning

Utbildningen lär ut ett strukturerat sätt att arbeta med Motiverande samtal som gör processen till ”handledare” istället för en definierad person. Genom arbetssättet har alla samma kompetens och medarbetarna handleder varandra – kollegial handledning. Arbetssättet är både effektivt sett till resultat samtidigt som det är kostnadseffektivt genom att exkludera behovet av extern handledning.

Utbildningen är en påbyggnad på den grundläggande utbildningen i Motiverande samtal (Att motivera de omotiverade.)

Fakta

Längd: 1 dag uppdelad i två arbetspass; repetition av grunderna i Motiverande samtal kombinerat med gruppövningar. I det avslutande passet presenteras en modell för kollegial handledning och hur modellen kan användas i deltagarnas vardag. Processen är grunden och gör arbetsgruppen ”självlärande”. OBS: Det här är inte en traditionell handledarutbildning utan en utbildning som markerar processen och arbetslaget som den kraft som utvecklar och för arbetet framåt inom organisationen.

För vem?

Enbart för hela arbetslag. Utbildningen är en fortsättning av introduktionskursen i Motiverande Samtal och för att delta krävs att du har gått en grundutbildning, antingen via Ulf Lidman eller en annan likvärdig kurs. Utbildningen inriktar sig på företag och organisationer där Motiverande Samtal implementeras i verksamheten.

Kurslängd

1 dag

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Johan Bergman

“Så mycket bättre än med handledare som kommer utifrån. Detta funkar verkligen.”

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning