Introduktion till motiverande samtal

Avsikten med Motiverande samtal eller Motivational Interwieing (MI) är att övervinna motstånd och apati – att motivera de omotiverade. Alla bär på vilja och förmåga att känna sig motiverade. MI är processer som tar fram viljan och motivationen och skapar engagemang och är en effektiv väg att höja studiemotivation, arbetsglädje och att hjälpa individer fast i krisreaktioner samt bryta destruktiva beteenden.

Utbildningens kärna handlar om människosyn och empati. Utan ett stort mått av empati blir Motiverande samtal trubbigt och uddlöst. Nyckeln är att på ett professionellt sätt komma individen riktigt nära och få den att känna att vi vill väl på riktigt.

Fakta

Längd: 3 dagar, antingen i följd eller fördelade på 2 plus 1 dag, och riktar sig till organisationer vars medarbetare möter krisdrabbade eller omotiverade individer. MI ger medarbetarna ett framgångsrikt professionellt förhållningssätt i dessa möten.

Utbildningen anpassas efter de aktuella behoven och kombinerar teori med praktiskt processarbete för att utveckla verktyg för att stärka individer med svag egen motivation.

Utbildningens innehåll inkluderar:

  • Vad är Motiverande samtal, vad är förändring?
  • Kärnan i MI; principer, processer, tekniker och förhållningssätt.
  • Människosyn i mötet med människor i förändring.
  • Motiverande samtal är ingen metod utan ett sätt att relatera.
  • Engagemang; att bygga förtroende och relationer.
  • Fokus; vikten av strategi och inriktning.
  • Att framkalla och förbereda för förändring.
  • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.
  • Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

För vem?

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor och vill ge sina medarbetare verktyg och vidareutbildning i detta möte. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Kurslängd

3 dagar alternativt 2+1 dagar – 09.00-16.00

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Maria Kåräng – Hagfors

”Bär med mig ditt öppna förhållningssätt och dina ord, ditt glada skratt och din förmåga att gå utanför dig själv i mötet med andra. Två MI-dagar för Platea och senare för en uppföljningsdag. Dagar jag bär med mig som en av de viktigaste fortbildningar jag gjort. Du gör ett fantastiskt jobb, en ljusbärare av stora mått.”

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning