Introduktion till Motiverande kommunikation MI

Avsikten med Motiverande kommunikation är att övervinna motstånd och apati – att motivera de omotiverade. Alla bär på vilja och förmåga att känna sig motiverade. Denna utbildning handlar om ett relationellt sätt att locka fram det bästa hos dem vi möter i behandling, utbildning, boenden, vård eller socialt arbete. Innehållet bygger delvis på den evidensbaserade metoden Motiverande samtal (MI) och de processer som tar fram viljan, motivationen och skapar engagemang och är en effektiv väg att hjälpa individer fast i krisreaktioner samt bryta destruktiva beteenden.

Utbildningens kärna handlar om människosyn och empati. Nyckeln är att på ett professionellt sätt komma individen riktigt nära och få den att känna att vi vill väl på riktigt. Stor del av utbildningen handlar om implementering av detta relationella sätt att arbeta. En modell presenteras där Motiverande kommunikation kombineras med ett kognitivt förhållningssätt. Implementeringen blir det viktiga. Målet är att deltagarna ska lära sig att guida människor mot resultat och mål. Den verkliga evidensen när vi arbetar bland människor är att vi ser hur människor hjälper sig själva och skapar resultat i sina egna liv. MI har tyvärr blivit en metod där fokus ligger alldeles för mycket på verktyg. Utbildningen Introduktion till Motiverande kommunikation bygger på att relation är det primära och metod är det sekundära. Ett sätt att genom starkt engagemang guida individen till mätbara och påtagliga förändringar med höjd livskvalitet.

 

Längd och omfattning

Utbildningen erbjuds både som digital utbildning via Zoom eller levererad på traditionellt vis med Ulf Lidman på plats.

Innehåll och omfattning anpassas efter beställarens behov. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal där vi kommer fram till den längd och omfattning som passar er situation bäst.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

  • Vad är Motiverande kommunikation, vad är förändring?
  • Kärnan i Motiverande kommunikation I; principer, processer, människosyn och förhållningssätt.
  • Motiverande kommunikation är ingen metod utan ett sätt att relatera.
  • Engagemang; att bygga förtroende och relationer.
  • Fokus; vikten av strategi och inriktning.
  • Att framkalla och förbereda för förändring.
  • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.
  • Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor och vill ge sina medarbetare verktyg och vidareutbildning i detta möte. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Bokning – frågor – funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Maria Kåräng – Hagfors

“Bär med mig ditt öppna förhållningssätt och dina ord, ditt glada skratt och din förmåga att gå utanför dig själv i mötet med andra. Två MI-dagar för Platea och senare för en uppföljningsdag. Dagar jag bär med mig som en av de viktigaste fortbildningar jag gjort. Du gör ett fantastiskt jobb, en ljusbärare av stora mått.”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier