En sundare arbetsplats

 

En utbildningsdag med målet att identifiera och sätta namn på det som motverkar god stämning på jobbet.

Lagkänslan på arbetsplatsen avgör resultatet på sista raden. När medarbetarna sugs in i olika grupperingar och arbetsledningen ses som motarbetare är det nödvändigt att agera. Liksom när energi och kraft som ska användas till produktion och utveckling istället används till intriger och skvaller.

Organisationer som drabbas dräneras på kraft. Organisationen mår dåligt och medarbetarna mår dåligt. Sjukskrivningar och konflikthantering stör vardagen.

Utbildningen riktar sig till arbetsplatser som strävar efter nolltolerans mot destruktiva beteenden och som vill bygga en stark lagkänsla. Temadagen fungerar såväl för att bygga starka team som när det finns konkreta svårigheter på arbetsplatsen.

Under temadagen lockar vi fram ett gemensamt förhållningssätt och lösningar som känns bra för alla medarbetare.

Fakta

Längd: 1 dag.

Utbildningen är konkret med grund i beställarens vardag och upplevda behov. Utbildningen ger insikt i de mekanismer som leder till motsättningar på arbetsplatsen och utnyttja den energin på ett positivt sätt. Vi introducerar även en modell för att utmana och eliminera destruktivt beteende.

Utbildningen förutsätter att de chefer som arbetslaget rapporterar till deltar.

För vem?

Utbildningen riktar sig till arbetsplatser som strävar efter nolltolerans mot destruktiva beteenden och som vill bygga en stark lagkänsla.

Kurslängd

1 dag – 09.00-16.00

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Lena Ohlsson – Sundbyberg

“Vår arbetsplats var väldigt infekterad med konflikter och klickbildningar. Du kom in och hjälpte oss lösa alla knutar och gav oss verktyg och mod att möta varandra med respekt.”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier