Att lämna fanatism och fundamentalism

Fundamentalism är ett hot mot enskildas liv och säkerhet och mot samhällets demokratiska strukturer. En mildare beskrivning är att fundamentalism genom sina regelverk inskränker människors fria vilja och rörelsefrihet.

Utbildningen handlar om att möta radikaliserade individer ur extremistiska rörelser oavsett om de tillhör IS, kristna rörelser, nynazister, höger eller vänsterradikala samt från sammanhang där hedersvåld förekommer. Att lämna en identitetformande fanatism är en komplicerad process. Rörelsernas lockelse är så stark att de som vill lämna behöver stöd. Det handlar även om att möta individer som sitter fast i sin fundamentalistiska övertygelse och för dem på ett intelligent sätt locka fram alternativa mindre absoluta tankemönster som öppnar för andra sätt att se på livet än genom deras radikaliserade filter Utmaningen är att ge rätt stöd åt de individer som haft eller har sin tillhörighet i fundamentalistiska och extremistiska rörelser. Desto mer våldsbenägen rörelsen är desto angelägnare är det att hjälpa dess medlemmar att av-radikaliseras till ett ”normalt” liv.

Utbildningen introducerar begreppet ”interpati” som innebär att du kommer en människa så nära att du känner dragningskraften och passionen i dennes bild av ”sanningen”.

Fakta

Längd: 1–2 dagar beroende på organisationens behov.

Utbildningen riktar sig till organisationer vars medarbetare kommer i kontakt med individer inom fundamentalistiska rörelser. Till exempel; HR-avdelningar, sjukvården, socialtjänsten, kyrkan, kriminalvården, försvaret, skolan samt olika typer av behandlingshem.

 

Innehåll:

  • Vad är extremism, fanatism och fundamentalism?
  • Att förstå lockelsen i den typen av rörelser.
  • Vad är det fantastiska som vissa är villiga att ge sina liv för?
  • Varför behöver jag lämna fanatismen?
  • Varför fungerar inte fundamentalism?
  • Motiverande samtal i kombination med interpati.
  • Vad vinner individen på att överge fundamentalism?

För vem?

Kursen riktar sig mot organisationer och individer som kommer i kontakt med personer som lever i en fundamentalistisk rörelse. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Kurslängd

1-2 dagar – 09.00-16.00

Kursens innehåll och längd anpassas till era behov och kontext.

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.

Peter Karlsson – Köpenhamn

“Åskådare göre sig icke besvär är ditt tydliga budskap. Här gäller det att bli inbjuden innanför skinnet på människan. En förmån att få följa med in i en annan människas tolkningar och värderingar och inte ta med våra egna. Fascinerande.”

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning