Att komma vidare efter krisen – live streaming

Coronakrisen innebär stora förändringar för många människor.

En del har förlorat närstående och är i sorg. Många relationer har blivit hårt ansatta. Osämja, gräl och även våld i relationer är ett resultat av kris. Den psykiska ohälsan har ökat. Missbruk har intensifierats. För andra har ekonomin påverkats, en del har blivit av med arbete och sysselsättning. Vi har alla på olika sätt drabbats av denna globala kris.

Oavsett hur vi har påverkats måste vi komma vidare efter krisen. Livet behöver återuppbyggas och krisen behöver läggas bakom oss.

Att stå på egna ben är något som är viktigt. Det innebär inte bara ekonomiskt utan att återuppbygga alla de delar i livet som gör att vi känner oss trygga och harmoniska.

Den här utbildningen handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Att fungera praktiskt, emotionellt, relationellt, ekonomiskt, etc. på alla livets områden.

Modellen som presenteras i denna utbildning är väl beprövad i många av föreläsarens egna verksamheter genom åren och implementerad i ett stort antal verksamheter som sett goda resultat av att individer faktiskt kommer vidare. En verksamhet som skapar ett beroende av åtgärder, bidrag och extern hjälp är en misslyckad verksamhet. Detta går att förebygga.

Fakta

4 föreläsningar á 90 minuter som schemaläggs efter uppdragsgivarens önskemål.

Utbildningen levereras live via Microsoft Teams, Zoom eller liknande.

Innehåll:

• Prevention för att inte köra fast i krisen
• Evidensbaserat motivationsarbete (MI)
• Relationsinventering
• Återkoppling vid misslyckanden.
• Att återskapa det liv jag vill ha.
• Ingen kan skapa din framtid åt dig eftersom du är expert på ditt eget liv.

För vem?

För företag, organisationer och individer som vill ha hjälp att komma vidare efter krisen.

Kurslängd

4 föreläsningar á 90 minuter som schemaläggs efter uppdragsgivarens önskemål.

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

För frågor/funderingar eller bokning