60 minuter med Ulf Lidman

 

Alla människor drabbas någon gång av kris. Det kan handla om en personlig kris – dödsfall, skilsmässa eller ekonomiskt nödläge. Krisen kan också inträffa i det professionella livet, där förändringar på arbetsplatsen kan få både medarbetare och chefer att hamna i kritiska situationer. Den gemensamma nämnaren är ett avbrott i vardagen, där det invanda går i krasch men livet trots allt måste gå vidare.

Kriser leder på arbetsplatser ofta till dyra sjukskrivningar och psykisk ohälsa. För att tackla krisen behövs det kompetenta ledare som vet hur de ska leda både sina medarbetare och företaget genom krisen.

Seminariet
60 minuter med Ulf Lidman
ger ledare kriskompetens.

En chefs roll är att leda sina medarbetare, inte att vara terapeut. En ledare har däremot inte rätten till undvikande beteenden i svåra situationer. Med rätt kompetens blir dessa utmaningar inte större än de bör vara.

En kriskompetent chef sätter individen i fokus eftersom att ingen kris är den andra lik. Att kunna skilja på en akut kris och när medarbetare har kört fast i sina kriser är av yttersta vikt då bemötandet skiljer sig markant.

När en organisation drabbas kris, dräneras den på kraft. Det leder ofta till både konflikter och sjukskrivningar, och en kompetent chef vet hur energin ska riktas till att bemöta kriser såväl som att förebygga dessa där det är möjligt

Ulf Lidman har 35 års erfarenhet av människor i kris och konflikt. Det 60 minuter långa seminariet lyfter utmaningar som alla känner igen och ger en introduktion till kraftfulla och resultatinriktade lösningar. Med hjälp av evidensbaserade verktyg, erbjuder utbildningen deltagarna konkret och handfast kunskap i hur man leder människor genom kris. Med sin långa erfarenhet, djupa kunskap och sinne för humor, lyfter Ulf Lidman de svåra frågorna vi gärna undviker och ger verktyg som går att implementera direkt.

 

För bokningar, frågor och funderingar – kontakta ulf@ulflidmantraining.com

60 minuter med Ulf Lidman är ett kraftfullt inslag på chefsträffar och andra forum för ledare.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier