Utbildningar

Utbildningar

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Utbildningarna har även ett mångkulturellt perspektiv för att naturligt möta de utmaningar som i olika form uppträder på många arbetsplatser.

Utbildningarna vänder sig specifikt till tre målgrupper. Dessa kan du läsa om nedan, och vilka kurser som passar målgrupperna.

Chefer och ledare

Chefens och ledarens roll kan inte överskattas. En ledare som har sina medarbetares förtroende kan få dem att utföra underverk. Däremot kan en ledare, som medarbetarna inte känner förtroende för, skapa konflikter, uppsägningar, sjukskrivningar och kriser inom organisationen.

Ulf Lidmans utbildningar gör chefer till bättre ledare med förmåga att skapa trygghet i organisationen. I samband med större förändringar och effektivisering inom företag och organisationer är det vanligt att medarbetarna känner oro. Ulf Lidman Training specialanpassar utbildningar för att minska medarbetarnas frustration i samband med större förändringar på arbetsplatsen.

Arbetsplatser

Anpassade utbildningar utifrån den aktuella arbetsplatsens unika behov. Inriktningen är generellt att arbeta med medarbetarnas motivation i kombination med krishantering. 

Återkommande beställare är HR-avdelningar, HVB- och behandlingshem, skolor, socialtjänster samt vård- och omsorgsgivare.

Enskilda – Studera vid Kalix folkhögskola

Utbildningar riktade till enskilda som själva vill öka sin kompetens och där arbetsgivaren inte är delaktig. Utbildningarna vänder sig till dem som i sitt arbete möter människor i kris. Inriktningen är att förmedla ett professionellt förhållningssätt även när känslorna är starka. Utbildningarna utgår från att den drabbade individen alltid ska vara i centrum.

Grundutbildningen i krishantering och Motiverande samtal genomförs i regi av Kalix folkhögskola och håller mycket hög kvalitet genom att ge insikter om kriser och hur de kan hanteras för att drabbade individer ska komma vidare med sina liv. Utbildningen är en av Sveriges mest ansedda.

Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal

Utbildningen genomförs i Kalix folkhögskolas regi med Ulf Lidman som utbildare och ger kompetens inom kris- och konflikthantering med ett tvärkulturellt perspektiv.

Läs mer →