Motiverande kommunikation (MI)

Avsikten med Motiverande kommunikation är att övervinna motstånd och apati – att locka fram motivation hos de omotiverade. Alla bär på vilja och förmåga att känna sig motiverade. Denna utbildning handlar om ett relationellt sätt att locka fram det bästa hos dem vi möter i behandling, utbildning, boenden, vård eller socialt arbete. Innehållet bygger på den evidensbaserade metoden Motiverande samtal (MI) och de processer som tar fram viljan, motivationen och skapar engagemang och är en effektiv väg att hjälpa individer fast i krisreaktioner samt bryta destruktiva beteenden.

Utbildningens kärna handlar om människosyn och empati. Nyckeln är att på ett professionellt sätt komma individen riktigt nära och få den att känna att vi vill väl på riktigt. Stor del av utbildningen handlar om implementering av detta relationella sätt att arbeta. En modell presenteras där Motiverande kommunikation kombineras med ett kognitivt förhållningssätt. Implementeringen blir det viktiga. Målet är att deltagarna ska lära sig att guida människor mot resultat och mål. Den verkliga evidensen när vi arbetar bland människor är att vi ser hur människor hjälper sig själva och skapar resultat i sina egna liv. MI har tyvärr blivit en metod där fokus ligger alldeles för mycket på verktyg. Utbildningen Introduktion till Motiverande kommunikation bygger på att relation är det primära och metod är det sekundära. Ett sätt att genom starkt engagemang guida individen till mätbara och påtagliga förändringar med höjd livskvalitet.

För vem?

För personal som i sitt arbete möter individer som har kört fast och inte vill eller kan komma vidare. Motstånd kan vara allt från uppror till uppgivenhet, ältande och offermentalitet, skuldbeläggning och konflikter.

Behandlings och HVB-hem, skolor, socialtjänster, fritidsverksamheter, asylboenden, vård och äldreomsorg är exempel på verksamheter där Motiverande kommunikation (MI) är en nödvändig kompetens.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Vad är Motiverande kommunikation, vad är förändring?
• Principer, processer, människosyn och förhållningssätt i MI.
• Motiverande kommunikation är ingen metod utan ett sätt att relatera.
• Engagemang; att bygga förtroende och relationer.
• Fokusering; vikten av strategi och målinriktning.
• Att framkalla och förbereda för förändring.
• Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.
• Tekniker som stärker förändringsprocesserna.
• Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

 

Längd och omfattning:

Rekommendation: 2-3 heldagar

Längd och omfattning anpassas till er organisations kontext och behov.

Utbildningen kan även levereras digitalt.

 

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

 

Omdömen från utbildningen i Region Västerbotten:

  • “Jag har gått flera utbildningar i MI. Din utbildning fick poletten att trilla ner. Det handlar primärt om relation och engagemang. Verktyg och metod är sekundärt.
  • Motiverande kommunikation är grejen. Inställning och människosyn blev nyckeln för att få det att fungera för mig.
  • Jag började praktisera det jag lärt mig direkt – det fungerar!

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan