Lågaffektivt bemötande

Utagerande beteende där individen har tappat kontrollen över sitt uppträdande kan bland annat framkallas av akut kris, upplevelse av maktlöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller rubbat rättvisepatos. Utmaningen är att professionellt möta och hantera dessa individer på ett sätt som mildrar och inte förstärker beteendet.

Utbildningen bygger till stor del på praktiska övningar där målet är att få medarbetarna att känna sig trygga i utmanande situationer, vilket är avgörande för att det lågaffektiva bemötandet ska fungera.

Utbildningen knyter an till Motiverande samtal med en insiktsfull syn på den egna värdegrunden och en fördomsfri människosyn. Här ingår även förebyggande arbete och vikten av sunda gränser för att ge de utagerande trygghet. Utbildningen tar inte upp fysiska ingripanden eller självförsvarstekniker.

För vem?

Personalgrupper som arbetar i sammanhang där individer kan bli utagerande.

Behandlings och HVB-hem, skolor, socialtjänster, fritidsverksamheter, asylboenden, vård och äldreomsorg är exempel på verksamheter där Lågaffektivt bemötande är en nödvändig kompetens.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

 • Vad är lågaffektivt bemötande?
 • Relationen mellan lågaffektivt bemötande och aggression.
 • Förebyggande insatser.
 • Vanliga mönster kring utagerande och aggression.
 • Självkännedom hos medarbetarna.
 • Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling.
 • Att känna till förordningar och gränser.
 • Vikten av att och hur vi följer upp incidenter.

 

Längd och omfattning:

En heldag

Utbildningen kan även levereras digitalt.

 

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

 

Omdöme från utbildningen i Kalmar:

 • Jag gillade upplägget. Skickligt att varva teori och bakgrund, att hänga upp de teoretiska delarna på berättelser och händelser.
 • Jag har varit på lågaffektivt bemötande utbildningar förut men denna gav mig mest redskap att använda praktiskt.
 • Mycket som fastnade och som jag minns och kan använda i mitt dagliga arbete.
 • Ulf talar övertygande och inspirerande.
 • Reflektivt arbetssätt med alla de punkter som det innehåller, känns som en grundsten för att nå fram.
 • ”Lugn smittar av sig” gillar och anammar jag.

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan