Kriskompetens – stöd, hantering och bearbetning.

Utbildningen i kris och krishantering är grundläggande och vänder sig till organisationer och verksamheter där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris.

Målet är att höja medarbetarnas kompetens för att möta individer i kris och ger ett professionellt förhållningssätt så att arbetet inte tär på deras egen hälsa. Hög kompetens bland medarbetarna bidrar markant till att förkorta tiden som den drabbade genomgår sin kris.

Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor, ekonomisk ruin men också helt vanliga livsfaser som innebär att hitta sig själv eller att acceptera åldrandet. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt.

Utgångspunkten är den drabbade individens upplevelse och situation. Individens behov är överordnad metoder och verktyg. För att möta krisdrabbade på ett konstruktivt sätt måste vi själva ha insikt i våra kriser. Genom kunskap om hur vi hanterat våra egna kriser kan vi förstå hur det är att vara i kris. Men vi ska vara noga att inte tolka andra genom vår egen livserfarenhet.

För vem?

Utbildningen vänder sig till organisationer och verksamheter där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris.
Exempelvis inom vård och omsorg, socialtjänst, skola och behandlingshem.

En grundläggande kriskompetens är en förutsättning för att arbeta med människor.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
• Krisreaktioner och att möte människor i akut kris.
• Att hantera krisreaktioner.
• Vem gör vad? Nätverket kring individer i kris?
• Vad är krisbearbetning? Individfokuserad bearbetning.
• Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av krisbeteenden.
• Att föra processerna framåt i krisbearbetning.
• Personlig krisberedskap.
• Att lämna krisen och gå vidare.

 

Längd och omfattning:

Rekommendation: 2-3 heldagar

Längd och omfattning anpassas till er organisations kontext och behov.

Utbildningen kan även levereras digitalt.

 

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

 

Omdömen från medarbetare inom socialtjänsten, Helsingborgs stad:

”Jag är extremt tacksam för att jag gått din utbildning i kriskompetens.
Allt vi lärde oss funkar klockrent. Vi har som du sa “satt en ny ram kring kris.”  Det påverkar både bemötande och behandlingsresultat.”

”Jag har arbetat inom socialtjänsten i över 20 år. Detta var den bästa och mest matnyttiga utbildning jag gått. Vi har redan sett stor skillnad hos många brukare när vi nu känner oss mer trygga och har en gemensam plattform som personalgrupp.”

”Normalisera och tillåta istället för att va så snabb på att sjukdomsbelägga, diagnostisera och medicinera!”

”En fantastisk utbildning som lett till mycket positiva förändringar!”

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan