Körkort för bemötande

De personer som vi har förmånen att möta i vårt arbete med människor har rätt att få ett gott bemötande. Ett gott bemötande stärker självkänsla och självförtroende, ger tillit och ökar motivationen att samarbeta. Ett negativt bemötande har dubbel kraft åt motsatt håll och förstärker negativa beteenden och raserar relationen.

Vi har bara en chans att ge ett första intryck.

Grunden till allt arbete med människor handlar om ett gott bemötande. Det är den absolut viktigaste kompetensen vilken aldrig får försummas.

Utbildningen är en viktig markering om de värderingar och den människosyn som måste genomsyra de möten vi har med människor.

Kompetenshöjningen har till avsikt att ge ett gemensamt avstamp, påminna oss om vårt uppdrag och förebygga negativa attityder som ”vi och dem tänkande” samt hitta ett gemensamt förhållningssätt till hur vi bemöter människor i vårt dagliga arbete.

Inför utbildningen frågade jag ett hundratal personer som arbetar med människor på olika sätt vad de tycker är viktigt och behöver framhävas i denna utbildning, samt personer som är på mottagarsidan.

Utbildningen fokuserar på bemötande med material från evidensbaserade förhållningssätt och metoder som Kognitiv Beteende Terapi, Motiverande Samtal, samt Lågaffektivt bemötande.

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier där ett empatiskt bemötande är av yttersta vikt.

Personal inom vård, hemtjänst, HVB-hem, LSS boenden, behandlingshem, socialtjänst, serviceyrken, skola, kundtjänst, vaktbolag etc.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

  • Empatisk kompetens.
  • Kommunikation – På vilket sätt sker kommunikationen och hur löser du hinder i kommunikationen?
  • Icke-verbal kommunikation.
  • Individens inflytande över sitt eget liv är inte förhandlingsbart.
  • Hur handleder och stöttar vi varandra i personalgruppen.
  • Att bryta tystnadens kultur – Hur vi utvecklar en nolltolerans mot dåligt bemötande personalen emellan.
  • ”Aldrig vi och dem” – Hur vi ger näring till den nödvändiga vi-känslan mellan personal och klient.
  • Lättkränkthet hör aldrig hemma i arbete med människor.
  • Hur bemöter vi närstående på ett bra sätt?
  • ”Jobbiga personer” är aldrig en ursäkt till ett dåligt bemötande.

 

Längd och omfattning:

Rekommendation: 1/2 – 1 heldag

Längd och omfattning anpassas till er organisations kontext och behov.

Utbildningen kan även levereras digitalt.

 

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

 

Omdöme om utbildningen:

“Föreläsningen som vi hade för vår personal med Ulf gav både oss som chefer och våra medarbetare många tankeställare och skratt. Ulf blandade allvar med händelser från livet som gjorde utbildningen lätt att ta till sig och reflektera över, en utbildning som vi kommer bära med oss länge. Varje gång vi hör ordet fantastiskt så tänker vi på Ulfs härliga föreläsning och hans oerhörda förmåga att skapa engagemang under föreläsningen.” – Petra Gillberg och Nina Azimi, Enhetschefer Kattegatts äldreboende, Halmstad

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan