Flyktingmottagning

En komprimerad utbildning för personal som arbetar med flyktingmottagande.

 Sveriges kommuner har fått uppdraget att ansvara för mottagandet av Ukrainska flyktingar.

En av de många saker vi lärde oss av förra flyktingvågande av ensamkommande är att de som arbetar med flyktingmottagandet behöver kompetens och handledning.

 • Tvärkulturell kriskompetens att bemöta människor i akut kris
 • Att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Att inte göra för lite men heller inte för mycket.
 • Att förebygga så människor inte fastnar i sin kris och i ett beroende av hjälp.
 • Människor har starka resurser inom sig själva att komma vidare. Hur lockar vi fram dessa?
 • Akuta kristillstånd och irrationella beteenden.
 • Att styrka individens självförtroende, självkänsla och identitet.
 • Ge näring till motivation och livsgnista
 • Baserat på individers tolkning och expertis på sitt eget liv hjälpa dem bygga den plattform de vill ha för att komma vidare.

För vem?

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med flyktingmottagande

 

Utbildningens innehåll:

 • Kriskompetens
 • Motiverande kommunikation (MI)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tvärkulturell krishantering

 Du kan läsa mer om de längre utbildningarna som denna komprimerade utbildning bygger på här:

https://www.ulflidmantraining.com/utbildningar-for-vard-omsorg-och-stod/

 

Längd och omfattning:

1-2 heldagar

Längd och omfattning anpassas till er organisations kontext och behov.

Utbildningen kan även levereras digitalt

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

Ulf Lidman har utbildat och handlett personal som arbetade med ensamkommande flyktingar i över 90 kommuner och verksamheter.

 

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan