Utbildningar för personalgrupper inom vård, omsorg, stöd och behandling.

I alla verksamheter som jag lett har jag tillgodosett att personalen har tre grundkompetenser:

  • Kriskompetens
  • Motiverande kommunikation (MI)
  • Lågaffektivt bemötande

Att vara kriskompetent och kunna ge kvalificerat krisstöd till individer är en nödvändig kompetens. Det handlar om att kunna bemöta i akuta kriser men även att kunna ge stöd genom hela krisprocessen.

Kris är en normal del av livet och inte något som ska sjukdomsförklaras. Psykisk ohälsa är vanligt och i de allra flesta fall inget som behöver vare sig diagnostiseras eller medicineras.

 

Att genom Motiverande kommunikation (MI) kunna möta människor som kört fast eller där motvilja och uppgivenhet är stark. Detta är ytterligare en grundkompetens i arbete med människor.

 

Den pedagogiska kompetensen Lågaffektivt bemötande resulterar i att lugn smittar av sig och individer lär sig att undvika utagerande beteenden.

 

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan