Utbildningar – Chefer och ledare

Chefer och ledare

Chefens och ledarens roll kan inte överskattas. En ledare som har sina medarbetares förtroende kan få dem att utföra underverk.

Däremot kan en ledare, som medarbetarna inte känner förtroende för, skapa konflikter, uppsägningar, sjukskrivningar och kriser inom organisationen.

Ulf Lidman är känd för att kunna förmedla och utbilda inom relationellt ledarskap.

Ulf Lidmans utbildningar gör chefer till bättre ledare med förmåga att skapa trygghet i organisationen.

Kriser, ältande, offerroller, förändringar, stress, energitjuvar och andra faktorer som påverkar produktivitet och arbetsmiljö är något som den relationelle ledaren känner sig bekväm och kompetent med.

Trygghet i förändring och turbulens är ett garanterat resultat för den ledare som genomgått utbildning med Ulf Lidman.

Utbildningarna är avsedda för chefsgrupper och organisationer. Kriskompetens för ledare samt EVOKE – Motiverande samtal för ledare finns även för enskilda chefer under fliken Privatpersoner.

Utbildningar

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Utbildningarna har även ett mångkulturellt perspektiv för att naturligt möta de utmaningar som i olika form uppträder på många arbetsplatser.

Utbildningarna vänder sig specifikt till tre målgrupper.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier