Utbildningar – Chefer och ledare

Chefer och ledare

Chefens och ledarens roll kan inte överskattas. En ledare som har sina medarbetares förtroende kan få dem att utföra underverk. Däremot kan en ledare, som medarbetarna inte känner förtroende för, skapa konflikter, uppsägningar, sjukskrivningar och kriser inom organisationen.

Ulf Lidmans utbildningar gör chefer till bättre ledare med förmåga att skapa trygghet i organisationen. I samband med större förändringar och effektivisering inom företag och organisationer är det vanligt att medarbetarna känner oro. Ulf Lidman Training specialanpassar utbildningar för att minska medarbetarnas frustration i samband med större förändringar på arbetsplatsen.

Utbildningar

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Utbildningarna har även ett mångkulturellt perspektiv för att naturligt möta de utmaningar som i olika form uppträder på många arbetsplatser.

Utbildningarna vänder sig specifikt till tre målgrupper.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...