Utbildningar – Arbetsplatser

Arbetsplatser

Anpassade utbildningar utifrån den aktuella arbetsplatsens unika behov. Inriktningen är generellt att arbeta med medarbetarnas motivation i kombination med krishantering.

Återkommande beställare är HR-avdelningar, HVB- och behandlingshem, skolor, socialtjänster samt vård- och omsorgsgivare.

Utbildningar

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Utbildningarna har även ett mångkulturellt perspektiv för att naturligt möta de utmaningar som i olika form uppträder på många arbetsplatser.

Utbildningarna vänder sig specifikt till tre målgrupper.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier