Läser in

Verksamhetschefer inom vård och äldreomsorg

För medarbetare inom vård och omsorg kan de anhöriga vara en lika stor utmaning att hantera som patienter och brukare. När anhöriga vägrar att inse det medicinska förhållandets konsekvenser, eller när både patienter/brukare och anhöriga vägrar att acceptera vårdgivarens prioriteringar och bedömningar. I det dagliga arbetet handlar det om att förstå och bemöta starka reaktioner, och bland annat att förstå åldrandets påverkan. Här finns även utmaningen med att möta andra kulturers syn på åldrande och omsorg när språket inte är en enkel kommunikationsväg. Listan på utmaningar är lång. Ulf Lidman Trainings utbildningar syftar till att ge medarbetarna inom vård och omsorg en professionell identitet liksom verktyg och modeller för att hantera en komplex vardag.

Relevanta utbildningar:

Utbildningarna anpassas helt efter arbetsgruppens behov och kompetensnivå.

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR OM HUR EN SKRÄDDARSYDD UTBILDNINGSLÖSNING KAN SE UT FÖR ER VERKSAMHET, ANVÄND KONTAKTFORMULÄRET.