Läser in

TVÄRKULTURELL KRISHANTERING


Tvärkulturell krishantering är en skräddarsydd utbildning för att ge medarbetarna en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.


Efter en introduktion av kris och krishantering lägger vi på ett tvärkulturellt förhållningssätt för att på så sätt kunna upptäcka nya infallsvinklar på krishantering


Att ha en tvärkulturell kompetens handlar om att vara uppriktig mot dig själv och samtidigt kunna kommunicera och fungera ihop med någon som har en helt annorlunda värdegrund. Detta är ovärderlig kunskap för företag och människor som i sitt yrkesliv ständigt träffar människor i olika kriser och olika kulturella kontexter.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningens innehåll skräddarsys helt efter era specifika behov och önskemål. Ni får en introduktion till kris och krishantering där vi arbetar både teoretiskt och processinriktat för att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete med människor som befinner sig i kris. Beroende på vilka era behov är följer här en lista på teman som kursen behandlar:

 • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?

 • Krisreaktorer och hur vi praktiskt bemöter dessa

 • Det existentiella och det ordlösa i krishantering

 • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden

 • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor

 • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient

 • Konflikt och kris


För en djupare insikt och förståelse för kris och krishantering kommer vi även att anta ett tvärkulturellt förhållningssätt. Som följer nedan finns många aspekter när det gäller kris och krishantering ur ett tvärkulturellt perspektiv, även här skräddarsyr vi efter era önskemål.

 • Tvärkulturell krishantering

 • Tvärkulturell konflikthantering

 • Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer

 • Könsroller, heder, sexualitet och familj

 • Synen på mental ohälsa i olika kulturer och hur det påverkar vårt bemötande

 • Skuld, skam, ångest och religion

 • Värderingskrockar och starka övertygelser

 • Att bemöta irrationella krisreaktioner, aggressivitet och ångesttillstånd


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor