Läser in

SPETSKOMPETENSER - TVÄRKULTURELL KRISHANTERING

Frustration och rädsla orsakar ofta att murar byggs upp. Murar som vi inte har råd med på en arbetsplats. En sak är att skapa ett fungerande multikulturellt arbetslag. En annan sak är att inom människovård, utbildning och kundtjänst nå en människa från en annan kultur än min egen. Beroendeproblematik, kris och konflikt gör inte människor benägna till att vilja förstå någon annans kultur, värderingar och tankar. Kultur är inte bara geografisk bakgrund. Vårt samhälle är fullt av subkulturer där tvärkulturell kompetens kan underlätta. HBTQ-samhället, religiösa organisationer, politiska grupperingar... Hur kan vi hitta sätt att fungera tillsammans? Vilka åsikter, värderingar och övertygelser kan jag och bör jag lätta på utan att kompromissa med mig själv? Tvärkulturell kompetens handlar om att vara sann mot sig själv och samtidigt kunna kommunicera och fungera tillsammans med någon med en helt annan värdegrund.


Tvärkulturelle Ulf

Jag har bott på fyra kontinenter och arbetat med människor i krissituationer i en mängd olika sammanhang. Flyktingar i krigets Libanon, sexarbetare i Los Angeles, VD:ar i London, homo-bi-transpersoner i Stockholm, AIDS-sjuka i Hollywood, schlagerartister och skådespelare, arbetslösa i Spanien, missbrukare i Amsterdam. Ja, listan är väldigt lång. Livet har lärt mig att oberoende av kultur och bakgrund så har vi människor det vi behöver inom oss för att komma över kris, konflikt och beroenden.

Min magisterutbildning i tvärkulturell krishantering har utöver min praktiska erfarenhet gett mig en stadig teoretisk grund att stå på.

I mitt eget liv har jag fått göra upp med två starka sub-kulturer som ofta krockar med varandra - att som homosexuell växa upp i en religiöst fundamentalistisk miljö. Detta har inneburit att jag fått bearbeta mycket som har med värderingar, övertygelser och rädslor och så vidare att göra.
ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor